×

V vezajem ali brez? »narodno-zabavna« ali »narodnozabavna« glasba
  • Vprašanje:

    Je pravilen zapis narodno-zabavna ali narodnozabavna glasba? Prosim za utemeljitev.


    Odgovor:

    Čeprav je v Slovenskem pravopisu 2001 zloženka kodificirana kot priredna, torej zapisana z vezajem (narodno-zabavna glasba), je pomensko ustrezen zapis narodnozabavna glasba. Gre namreč za posebno zvrst glasbe, ki sicer črpa določene ideje iz ljudske glasbe oziroma je značilno ljudsko (etnično) obarvana, vendar ni preprosta mešanica oziroma združitev narodnega in zabavnega. To bi namreč pomenil zapis z vezajem: narodno-zabavni = 'narodni in zabavni'. Zapis skupaj pa je mogoče interpretirati kot 'nanašajoč se na narodno zabavo', kar sicer prav tako ni veren odraz tega, kar beseda danes pomeni, je pa zagotovo bliže izhodiščnemu pomenu.

    Tina Lengar Verovnik (julij 2019)