×

Sklanjanje moškega imena »Andrea«
  • Vprašanje:

    Imam težave pri sklanjanju moškega imena Andrea. Sklanja se lahko po prvi ali drugi moški sklanjatvi, vendar se zaplete, saj bi lahko bilo v rod. Andrea (1. m. skl.) ali Andreaje (po 2. moški)? Se lahko podaljša z j ali bi bilo bolj prav Andree (rod.)? Dajalnik: Andreau/Andreai ali se podaljšuje z j?


    Odgovor:

    Če moško rojstno ime Andrea sklanjamo po drugi moški sklanjatvi, rodilnik pišemo Andree, dajalnik Andrei itd., če pa po prvi, je rodilnik Andrea (torej enak imenovalniku), dajalnik Andreu itd. Sklanjamo ga torej tako kot lastno ime Luka, pri čemer upoštevamo, da je pri prvem osnova (tj. del besede pred končnico) Andre-, pri drugem pa Luk-. Razloga za dodajanje glasu j tu ni, tako kot ga ni v alinea z rodilnikom alinee. V različici alineja pa j seveda pišemo tudi v preostalih oblikah.

    Marko Snoj (december 2013)