×

Kaj je bolje: »šparglji« ali »beluši«?
 • Vprašanje:

  Gojitelji in kuharji večinoma vztrajajo pri izrazu šparglji, zato me zanima, kateri izraz je ustreznejši oziroma kakšna je razlika med njima.


  Odgovor:

  V SSKJ in pravopisnem slovarju iz leta 2001 sta špargelj in beluš opredeljena kot sopomenki, pri tem špargelj kot pogovorni oz. v pravopisu kot knjižnopogovorni izraz, najbrž zaradi nemškega izvora (špargelj), beluš pa kot nevtralni izraz, ki ga je mogoče uporabljati brez normativnih omejitev.

  Sodobni gradivski viri oba izraza bodisi pomensko enačijo (ju uporabljajo kot sopomenki), npr. Wikipedija in Nutris.org, bodisi med njima vzpostavljajo pomenske razlike, povezane z razliko med obeljenimi beluši in vsemi drugimi oz. zelenimi šparglji:

  Avtor slovenske knjige o beluših z naslovom Špargelj na vrtu in v kuhinji Iztok Vidic v svojem delu navaja, da je pravilno ime zelene rastline špargelj, bele pa beluš ali obeljeni špargelj. Marsikdo se z njim ne bi strinjal, saj veliko ljudi deli rastline glede na poreklo: gojeni so beluši, njihovi divji sorod­niki pa šparglji. Kakorkoli, za ene in druge nedvomno velja, da so zdrava, lahka in okusna zelenjava, ki jo zaradi številnih zdravilnih učinkov prištevamo med varovalna živila. (VIR)

  Beluš je napačno ime in velja samo za poseben način gojenja, ko poganjke spomladi pokrivamo in belimo. Poznamo različne načine vzgoje in tako lahko pridelamo beljene poganjke in bel špargelj ali neobeljene šparglje zelene barve. Glede na način pridelave gojimo beli beluš s celotnim razvojem pod zemljo, zeleni špargelj, ki razvija poganjke nad zemljo in polbeli špargelj, ki je nekaj vmes. (VIR)

  Pri pripravi novega Slovarja slovenskega knjižnega jezika (eSSKJ) so se sestavljavci odločili za popolno pomensko izenačenje obeh izrazov, saj tako špargelj kot beluš označujejo z opisom: »gojena ali divje rastoča rastlina z zelenimi ali belimi pokončnimi poganjki z luskastim vrhom«.

  Ne glede na to pa pomenska specializacija, ki jo gojijo v nekaterih krogih, torej beluš kot pobeljeni špargelj in špargelj kot nadpomenka oz. izraz za divje in zelene šparglje, nakazuje, da izraza označujeta pomensko različno predmetnost, zato ju normativno ne moremo več hierarhizirati.

  Helena Dobrovoljc (julij 2019)Navajanje
Avtor odgovora, letnica: Naslov teme. Jezikovna svetovalnica, https://svetovalnica.zrc-sazu.si/, dostop XX. YY. 2017.

Licenčni pogoji
Vsebina svetovalnice je na voljo pod pogoji slovenske licence Creative Commons 4.0 CC BY NC-ND, ki ob navajanju in priznavanju avtorstva dopušča reproduciranje in distribuiranje, ne dovoljuje pa dajanja v najem, priobčevanja v javnosti za komercialni namen in nobene predelave.