×

Začetnica pri pisanju nazivov (mag., dr.) pred imenom in priimkom
 • Vprašanje:

  Zakaj v priročnikih piše, da okrajšave znanstvenih nazivov pišemo z veliko, če hkrati učimo, da se okrajšave pišemo z malimi črkami in s piko.


  Odgovor:

  Okrajšave zapisujemo z enakimi začetnimi črkami kot besede, iz katerih so nastale. Ker pišemo doktor/doktorica, magister/magistrica, diplomirani/diplomirana, docent/docentka, profesor/profesorica ipd. vse z malo začetnico, tako zapisujemo tudi okrajšave zanje: dr., mag., dipl., doc., prof. Tako zapisane najdete vse okrajšave znanstvenih nazivov tudi v priročnikih na portalu Fran.

  Z veliko začetnico zapisujemo sicer občnoimenske okrajšave le položajno: ko se pojavijo na začetku povedi ali na začetku glave dopisa, na vizitkah, ko začenjajo podpise, podnapise in podobno. Npr.:

  Prof. dr. Janko Strel s Fakultete za šport ugotavlja, da se otroci in mladi sicer vse bolj ukvarjajo s športom, a hkrati močno upada njihova vsakdanja telesna dejavnost, na primer hoja in vsakdanja opravila.

  Doc. dr. Janja Novak
  Inštitut za pravopisje
  Levčeva 8
  5000 Nova Gorica

  Dr. Janja Novak, vodja laboratorija

  Tina Lengar Verovnik (julij 2019)