×

Podomačevanje imen italijanskih pokrajin: »Campagna« in »Campania«
 • Vprašanje:

  Ker se italijanska pokrajina v originalu piše Campania, bi bilo nemara po naše pravilno Kampanija, ne pa Kampanja, kot navaja Slovenski pravopis.
  Ali gre za napako v Slovenskem pravopisu?


  Odgovor:

  Podomačeno ime Kampanja je podomačitev kratke oblike imena it. Campagna romana, tj. ravninska pokrajina v okolici Rima. Campagna je tudi naselje (teh imen pisno ne podomačimo) v pokrajini Campania (GL. https://it.wikipedia.org/wiki/Campania). Ime te pokrajine pa domačimo v skladu s pravopisnim napotkom iz člena 1088, ki pravi, da italijanski samoglasnik i pred končnico izgovorimo kot ij, torej podomačeno zapišemo ime z ij, npr. Lombardia Lombardija. Torej po tem načelu tudi Campania podomačimo kot Kampanija. Te pokrajine v pravopisnem slovarju iz leta 2001 ni, zato ne gre za napako, temveč za različni imeni.

  Helena Dobrovoljc (julij 2019)