×

Sklon lastnega imena v imenu ustanove
 • Vprašanje:

  Prosila bi vas za mnenje o pravilnosti zapisa imena pravne osebe, in sicer je v Aktu o ustanovitvi ustanove (fundacije), h kateremu naj bi pristojno ministrstvo v skladu z Zakonom o ustanovah izdalo soglasje, določeno ime ustanove: Ustanova »Fundacija Vesna Rožič«.

  Menim, da je pravilen zapis takle: Ime ustanove je: »Fundacija Vesne Rožič, ustanova«.

  Zanima me vaše mnenje o tem, ali lahko pred izdajo soglasja zahtevamo, da se v ustanovitvenem aktu popravi ime ustanove tako, da bi bilo zapisano v skladu s slovničnimi pravili. Ta dilema se mi poraja zaradi tega, ker ne gre za pravno nepravilnost ampak slovnično, ki ni zanemarljiva, ker se bo ime te ustanove uporabljajo v pravnem prometu, zato menim, da moramo skrbeti tudi za to, da so imena pravnih oseb tudi slovnično pravilno zapisana in ne samo s pravnega vidika. V naprej se zahvaljujem za vaš odgovor. Vesela bi bila za še kakšen nasvet oziroma namig v zvezi s tem vprašanjem.


  Odgovor:

  Vprašanje je v prvi vrsti slogovno, manj slovnično. Verjetno je vsaka fundacija tudi ustanova ali njen del, zato je vključitev te besede v lastno ime vprašljivo. Saj tudi nimamo imen tipa Ustanova Gimnazija Kranj. Beseda ustanova je lahko del lastnega imena le, če nobena od besed v lastnem imenu ne označuje vrste ustanove (npr. Ustanova patra Stanislava Škrabca), sicer je njena uporaba slogovno šibka, vsebinsko pa odveč.

  Osebno lastno ime, po katerem se imenuje kaka ustanove, se v slovenščini praviloma pojavlja v rodilniku, npr. Osnovna šola Prežihovega Voranca, Inštitut za slovenski jezik Frana Ramovša. Rabo z imenovalnikom, kot je npr. v KUD France Prešeren, Akademska folklorna skupina France Marolt, je mnogo redkejša in slogovno manj ustrezna, zato je ne priporočamo.

  Po našem mnenju bi bilo torej najustreznejše ime ustanove Fundacija Vesne Rožič. Besedo ustanova v stvarnem lastnem imenu lahko pogrešamo, saj je njen pomen razviden implicitno.

  Marko Snoj (december 2013)Navajanje
Avtor odgovora, letnica: Naslov teme. Jezikovna svetovalnica, https://svetovalnica.zrc-sazu.si/, dostop XX. YY. 2017.

Licenčni pogoji
Vsebina svetovalnice je na voljo pod pogoji slovenske licence Creative Commons 4.0 CC BY NC-ND, ki ob navajanju in priznavanju avtorstva dopušča reproduciranje in distribuiranje, ne dovoljuje pa dajanja v najem, priobčevanja v javnosti za komercialni namen in nobene predelave.