×

Razmerje med pridevnikoma »diskriminatorski« in »diskriminatoren«
 • Vprašanje:

  Kateri izraz je najprimernejši (v pravnem besedilu): diskriminatorno/diskriminacijsko/diskriminatorsko ravnanje? Zdi se mi, da je najbolj uveljavljen prvi izraz, vendar ga ni niti v SSKJ niti v pravopisnem slovarju.


  Odgovor:

  V Slovenskem pravopisu 2001 so navedene naslednje pridevniške oblike diskriminacijski in diskriminatorski. Njihovi pomeni in raba so opisani v Slovarju slovenskega knjižnega jezika.

  Pridevnika diskriminacijski in diskriminatorski nastopata v zvezah diskriminacijski ukrepi, diskriminacijska politika, diskriminatorska politika, diskriminatorsko ravnanje, vendar je med pridevnikoma pomenska razlika -- pridevnik diskriminacijski izraža povezanost z diskriminacijo, pridevnik diskriminatorski pa opisuje takega, ki vsebuje oziroma izraža diskriminacijo.

  Pridevnik diskriminatoren je v slovenščini novejši in njegova raba od leta 1991 narašča. Pridevnik diskriminatoren se pojavlja v zvezah biti diskriminatoren, diskriminatoren odnos, diskriminatoren način, diskriminatorna obravnava, diskriminatorno ravnanje ipd. Pridevniška oblika diskriminatorski se pojavlja v podobnih zvezah kot pridevnik diskriminatoren, npr. biti diskriminatorski, diskriminatorski odnos, diskriminatorsko ravnanje, vendar je v sodobnem jezikovnem gradivu bistveno redkejša.
  Vse navedene oblike pridevnikov so torej pravilne, njihovo ustrezno rabo pa deloma usmerja pomenski potencial, ki ga nosijo v sebi, pri čemer je razmejevanje pogosto težavno.

  Raba pridevnika je v mnogih besednih zvezah pomensko diferencirana, a je ni mogoče normativno ovrednotiti le položajno, tj. glede na jedro besedne zveze. Predpis, ki se nanaša oz. je povezan z diskriminacijo, je diskriminacijski, medtem ko je diskriminatorski oz. diskriminatoren predpis tak, ki vsebuje, podpira, izraža diskriminacijo.

  Nataša Jakop (december 2013)Navajanje
Avtor odgovora, letnica: Naslov teme. Jezikovna svetovalnica, https://svetovalnica.zrc-sazu.si/, dostop XX. YY. 2017.

Licenčni pogoji
Vsebina svetovalnice je na voljo pod pogoji slovenske licence Creative Commons 4.0 CC BY NC-ND, ki ob navajanju in priznavanju avtorstva dopušča reproduciranje in distribuiranje, ne dovoljuje pa dajanja v najem, priobčevanja v javnosti za komercialni namen in nobene predelave.