×

Kako se sklanja samostalnik »korenje«?
 • Vprašanje:

  Zanima me, kako se sklanja beseda korenje.

  Želim namreč napisati v receptu, da uporabimo 2 korenja, pa ne vem, ali je prav 2 korenja, 2 korenji, ali 2 korena ...


  Odgovor:

  Samostalnik korenje, ki je tvorjen iz samostalnika koren s priponskim obrazilom -je, se praviloma uporablja kot neštevni samoedninski samostalnik srednjega spola (korenje, korenja, korenju, korenje, pri korenju, s korenjem).
  Podobni samostalniki so denimo še besedje, brinje, bukovje, kamenje.

  Pri morebitnem prehodu takih samostalnikov v dvojino ali množino lahko pride do (delne) spremembe osnovnega pomena. V zgledu, ki ga navajate, bi bilo zato bolje uporabiti samostalnika

  • koren:
   ed. koren, korena, korenu, koren, pri korenu, s korenom;
   dv. korena, korenov, korenoma, korena, pri korenih, s korenoma;
   mn. koreni, korenov, korenom, korene, pri korenih, s koreni
   ali

  • korenček
   ed. korenček, korenčka, korenčku, korenček, pri korenčku, s korenčkom;
   dv. korenčka, korenčkov, korenčkoma, korenčka, pri korenčkih, s korenčkoma;
   mn. korenčke, korenčkov, korenčkom, korenčke, pri korenčkih, s korenčki

  Oba se sklanjata po prvi moški sklanjatvi.

  Tanja Mirtič (september 2019)Navajanje
Avtor odgovora, letnica: Naslov teme. Jezikovna svetovalnica, https://svetovalnica.zrc-sazu.si/, dostop XX. YY. 2017.

Licenčni pogoji
Vsebina svetovalnice je na voljo pod pogoji slovenske licence Creative Commons 4.0 CC BY NC-ND, ki ob navajanju in priznavanju avtorstva dopušča reproduciranje in distribuiranje, ne dovoljuje pa dajanja v najem, priobčevanja v javnosti za komercialni namen in nobene predelave.