×

Ustreznost imena »EMA FREŠ«
 • Vprašanje:

  V Razvedrilnem programu TV Slovenija sredi septembra začnemo s projektom EMA FREŠ, ki je sestavni del razpisa, oziroma projekta Slovenski izbor za pesem Evrovizije 2020.

  Akcija EMA FREŠ je namenjena mladim neuveljavljenim glasbenikom, starim od 16 do 26 let, ki še niso izdali vsaj treh javnih skladb, zanjo pa smo se odločili po velikem uspehu, ki ga je imela med mladimi letošnja zmagovalna skladba EME, Sebi, Zale in Gašperja. Akcija Ema Freš bo potekala zgolj na spletu.

  Pri poimenovanju tega dela projekta EMA 2020 smo med mladimi iskali ustrezen izraz, ki v njihovem slengu najbolj natančno, a dovolj široko opisuje svež glasbeni pristop, novost, inovativnost in obenem pojasnjuje tudi kakšne nastopajoče si želimo, mlade, sveže, neuveljavljene. V manjši fokus skupini tako imenovanih vplivnežev, oziroma influenserjev, ki bodo v spletnih oddajah vodili ta del izbora, se je enotno pojavilo ime freš, med mladimi razširjena pisna oblika angleške besede fresh, kot najprimernejši skupni opis zgoraj navedenih zahtev. Še posebej so poudarili, da mora biti beseda zapisana s š na koncu in ne v angleški obliki.

  Njihov predlog smo v Razvedrilnem programu TV Slovenija sprejeli, saj ta projekt naslavlja zgolj mlade na spletu, opis freš pa najbolje med mladimi ponazarja, kakšno glasbo in nastopajoče želimo dobiti.

  V tem sicer malce zapoznelem dopisu vas prosimo za mnenje o jezikovni ustreznosti besede, freš, v jezikovnem kontekstu naslavljanja mladih v okviru tega projekta.


  Odgovor:

  Kot avtor Sprotnega slovarja slovenskega jezika, ki – sicer pri občnoimenskem besedju – beleži take novosti, menim, da beseda freš glede na cilje (pritegovanje mladih) in medij (splet) ni izbrana napačno; konec koncev jo v fonetično le nekoliko drugačni obliki poznamo že prej iz nemščine, in to celo v podomačeni pogovorni izpeljanki [frišen](https://fran.si/iskanje View=1&Query=fri%C5%A1en). Smer izgovornega podomačevanja s poslovenjenim zapisom freš nakazujete tudi pri tem novejšem prevzemu iz angleščine, kar se mi zdi ustrezno. Seveda pa to ne pomeni, da ne bi bilo mogoče narediti tvorjenke iz že obstoječega slovenskega jezikovnega gradiva, npr. EMA Svežina/na sveže/za sveže ali kaj podobnega.

  Glede trenutne razširjenosti besede freš v jezikovnem gradivu je mogoče reči, da je v splošnem milijardnem korpusu [Gigafida (https://viri.cjvt.si/gigafida/Concordance/Search?Query=freš) neznatna, izrazito bolje pa ni niti v korpusu družbenih omrežij oz. nestandardne slovenščine Janes.

  S promoviranjem EME FREŠ se bo morda to stanje nekoliko spremenilo.

  Domen Krvina (september 2019)Navajanje
Avtor odgovora, letnica: Naslov teme. Jezikovna svetovalnica, https://svetovalnica.zrc-sazu.si/, dostop XX. YY. 2017.

Licenčni pogoji
Vsebina svetovalnice je na voljo pod pogoji slovenske licence Creative Commons 4.0 CC BY NC-ND, ki ob navajanju in priznavanju avtorstva dopušča reproduciranje in distribuiranje, ne dovoljuje pa dajanja v najem, priobčevanja v javnosti za komercialni namen in nobene predelave.