×

Kako je bolje: »kvartet kitar« ali »kitarski kvartet«?
 • Vprašanje:

  Želela bi vprašati, če je pravilen zapis kvartet kitar ali kitarski kvartet.


  Odgovor:

  S slovničnega vidika sta obe zvezi (kvartet kitar ali kitarski kvartet) povsem ustrezni. Tudi v rabi se pojavljata obe zvezi enakovredno, nobena ni terminološko specializirana.
  Če primerjamo izraza s podobnimi terminološkimi, npr. godalni kvartet, se izkaže, da je godalni kvartet terminološko poimenovanje, medtem ko je kitarski kvartet prosta besedna zveza, ki pomeni le štiri kitare. Termin godalni kvartet namreč opisuje glasbeno skupino z natančno določeno instrumentalno zasedbo (najpogosteje dve violini, viola in violončelo, a tudi kontrabas …).

  Mojca Žagar Karer, Helena Dobrovoljc (september 2019)Navajanje
Avtor odgovora, letnica: Naslov teme. Jezikovna svetovalnica, https://svetovalnica.zrc-sazu.si/, dostop XX. YY. 2017.

Licenčni pogoji
Vsebina svetovalnice je na voljo pod pogoji slovenske licence Creative Commons 4.0 CC BY NC-ND, ki ob navajanju in priznavanju avtorstva dopušča reproduciranje in distribuiranje, ne dovoljuje pa dajanja v najem, priobčevanja v javnosti za komercialni namen in nobene predelave.