×

Raba vezaja namesto pomišljaja pri navajanju strani
 • Vprašanje:

  Ali v primeru str. 1-2 (kadar citiramo samo dve strani, ne več) zapišemo pomišljaj (od − do) ali vezaj (in)? Ali je uporaba vezaja v takem primeru sploh dopustna?


  Odgovor:

  V vašem vprašanju se posredno sklicujete na dve pravopisni pravili:

  1. pravilo o skladenjski rabi vezaja (člen 416), ki pravi, da pišemo vezaj v priredno »zloženih številkah« (št. 27-15/72, LJ D7-206, C9-315),

  2. pravilo o tehnični (neskladenjski) rabi pomišljaja (člen 394), ki pravi, da namesto predlogov od ... do pišemo tudi pomišljaj v primerih kot: proga Ljubljana–Trst (= od Ljubljane do Trsta), knjiga bo stala 80–100 SIT, str. 125–132, v letih 1941–1945, Odprto 8–12, prekop Ren–Donava.

  Položaja, ki ga navajate, aktualna pravopisna pravila ne predvidevajo. Uvedba nove rešitve, ki bi ločevala med 1 in 2 (1-2) in od 1 do 3 (1−3), bi pravila o pomišljaju in vezaju, ki ju jezikovni uporabniki že zdaj opisujejo kot prezapletena, še dodatno otežila. Ne nazadnje je zapis s predložnim (stičnim) pomišljajem (1−2) pri navajanju strani hierarhično nadrejen zapisu z vezajem (namesto natisni mi strani 1 in 2 lahko rečemo tudi natisni mi strani od 1 do 2). Ob tem velja opozoriti tudi, da vsakokratne pojavitve vezaja ni mogoče utemeljiti z nadomeščanjem veznika in.

  Moje mnenje je, da bi bila pravopisna pravila verjetno precej obširnejša, če bi ob njihovem oblikovanju želeli z razlikovalnimi znamenji zaznamovati vse podobne pomenske tančine. Ker pa je pravopis plod dogovora skupine v pravopisno komisijo vključenih jezikoslovcev, ki predstavljajo različne poglede naše jezikovne skupnosti, bo ob že potekajoči prenovi pravil treba preučili tudi tovrstne predloge.

  Helena Dobrovoljc (december 2013)Navajanje
Avtor odgovora, letnica: Naslov teme. Jezikovna svetovalnica, https://svetovalnica.zrc-sazu.si/, dostop XX. YY. 2017.

Licenčni pogoji
Vsebina svetovalnice je na voljo pod pogoji slovenske licence Creative Commons 4.0 CC BY NC-ND, ki ob navajanju in priznavanju avtorstva dopušča reproduciranje in distribuiranje, ne dovoljuje pa dajanja v najem, priobčevanja v javnosti za komercialni namen in nobene predelave.