×

Z vezajem ali brez? »3D-tiskalnik«
 • Vprašanje:

  Zanima me, kako pravilno zapišemo: 3D tiskalnik ali 3D-tiskalnik, 3D izdelek ali 3D-izdelek, prav tako: 3D skener, 3D tehnologija
  Z vezajem ali brez njega? A za te primere velja člen 417 iz Slovenskega pravopisa?
  Vem, da ste na podobno vprašanje v svetovalnici že odgovorili. Ker v Gigafidi (Delo, Dnevnik idr.) zasledimo oboje, prav tako v lektoriranih člankih in monografskih publikacijah, ki govorijo o 3D-tehnologiji, me zanima, če je mogoče oboje tudi pravilno.


  Odgovor:

  Res je, da pravila SP 2001 v členih 417 in 496 določajo rabo stičnega vezaja pri podrednih zloženkah, »če je prva sestavina črka, kratična zveza črk ali števka«, npr. a-kmet, b-razred, C-vitamin, TV-program, PTT-služba, A4-format, 2. b-razred, c-mol, G-dur. Take zveze pri obrnjenem zaporedju pišemo narazen, brez vezaja: kmet a, vitamin C, program TV, služba PTT, format A 4.

  Torej obravnavamo vse kratice, črke in zveze črk in števk, ki nastopajo v poziciji levo od jedra besedne zveze, kot prve dele podrednih zloženk, zato jih z jedrom povezujemo z vezajem: A4-format, 3D-tiskalnik, UV-žarki. Pri tem SP 2001 sledi slovničnemu določilu, da je levo od samostalniškega jedra lahko le pridevniški prilastek, naštete raznovrstne kratice in zveze števk ter črk (TV, 3D), razvezane kratice (teve) pa SP 2001 s tem razlogom, kot rečeno, obravnava kot nesamostojne enote – prve dele podrednih zloženk (TV-sprejemnik in teveoddaja), ne glede na to, da imajo lahko tudi pridevniški pomen (TV – televizija ali televizijski). Enako SP 2001 obravnava kot dele zloženk tudi kratice, ki so zapisane tako, kot jih beremo, npr.:

  SP 2001:
  TV- [tevé] prvi del podr. zlož. (ẹ̑) |televizijski| TV-sprejémnik
  téveoddája -e tudi téve oddája ~ -e ž (ẹ̑ȃ) televizijska oddaja

  Tako pravilo velja tudi za zloženke s prvo sestavino 3D, npr. 3D-tiskalnik.

  Pri pripravi novih pravopisnih pravil smo se odločili za smiselno poenotenje navedenih pisnih načinov, torej pojmujemo 3D tiskalnik kot besedno zvezo, kar velja tudi, če je namesto črkovno-pisnega znamenja uporabljena kratica: teve oddaja – TV oddaja. Enako rešitev predlaga Pravopisna komisija tudi za A4 format, 3D tiskalnik, 3D izdelek, pri katerih pa tudi v rabi že prevladuje zapis brez vezaja. Morda tudi zato, ker je pomen teh enot pridevniški: 3D (‘trodimenzionalen’), UV (‘ultravijoličen’), ABK (‘atomsko-biološko-kemičen’).

  Poglavje pravopisnih pravil o kraticah je sicer tik pred javno objavo in razpravo, a je treba rešitve v njem obravnavati zgolj kot predloge Pravopisne komisije, ki bodo potrjeni šele v celotnem sklopu pravil.

  Helena Dobrovoljc (september 2019)Navajanje
Avtor odgovora, letnica: Naslov teme. Jezikovna svetovalnica, https://svetovalnica.zrc-sazu.si/, dostop XX. YY. 2017.

Licenčni pogoji
Vsebina svetovalnice je na voljo pod pogoji slovenske licence Creative Commons 4.0 CC BY NC-ND, ki ob navajanju in priznavanju avtorstva dopušča reproduciranje in distribuiranje, ne dovoljuje pa dajanja v najem, priobčevanja v javnosti za komercialni namen in nobene predelave.