×

Ustreznost pridevnika »formulaičen«
  • Vprašanje:

    Izraza formulaičen ni ne v slovarju ne v pravopisu, vendar ne najdem primernega izraza, ki bi pomenil enako (torej značilnost nečesa, kar je izdelano po neki formuli, obrazcu). Ali je izraz formulaičen primerno uporabiti v strokovnem članku, torej pisanem v knjižnem jeziku?


    Odgovor:

    Pridevnika formulaičen, ki pomeni nekako »izdelan po obrazcu, formuli«, res ni niti v SSKJ niti SP 2001, je pa v spletni zbirki Besede slovenskega jezika. Ker je besedotvorno ustrezen in se, resda redko, uporablja, ni z njim načelno nič narobe. Sprašujem se le, ali je potreben, saj za izražanje tega pomena že dlje časa služi pridevnik šablonski, ki je kakor formulaičen tudi malo slabšalni in vključuje odtenek oguljenosti, neinventivnosti.

    Marko Snoj (december 2013)Navajanje
Avtor odgovora, letnica: Naslov teme. Jezikovna svetovalnica, https://svetovalnica.zrc-sazu.si/, dostop XX. YY. 2017.

Licenčni pogoji
Vsebina svetovalnice je na voljo pod pogoji slovenske licence Creative Commons 4.0 CC BY NC-ND, ki ob navajanju in priznavanju avtorstva dopušča reproduciranje in distribuiranje, ne dovoljuje pa dajanja v najem, priobčevanja v javnosti za komercialni namen in nobene predelave.