×

Razlike med zvezama »na svetu« ali »v svetu«
 • Vprašanje:

  Pogosto sem v zadregi glede rabe predlogov in besedo svet. Kje bi lahko našla odgovor? Ali smo, denimo najboljši na svetu, vodilni v svetu, vseeno pa se rodimo na svet ali pohajamo po svetu. Ali je raba predloga “v svetu” res hrvatizem? Sploh me zanima za “vodilni v/na svetu”.


  Odgovor:

  Razlika med zvezama na in v svetu izvira iz različnih pomenov samostalnika svet, kar je mogoče razbrati tudi iz SSKJ oz. SSKJ2:

  a) kadar je mišljen planet Zemlja kot življenjski prostor ljudi, uporabljamo pogosteje predlog na, kar kažejo zgledi v SSKJ2:

  • prizadevati si za mir na svetu
  • prva socialistična država na svetu
  • glavna industrijska sila na svetu

  in kar potrjujejo pogosti zgledi v gradivu, npr. korpusu Gigafida 2.0:

  • prijokati na svet
  • spraviti na svet

  b) kadar je mišljen svet v pomenu ‘celota obdajajoče nas stvarnosti’, pogosteje uporabljamo predlog v:

  • okno v svet
  • živeti v svetu
  • ponesti v svet

  Ta »svet« je lahko tudi natančneje opredeljen: svet sanj (popeljati v svet sanj), glasbe, znanosti, mode … V tem pomenu je pogosto rabljena tudi zveza s pridevnikom vodilen:

  • vodilni v svetu nečesa
   In s predlogom na:
  • vodilni na svetu pri razvoju/uresničevanju/pridobivanju/zdravljenju/ proizvodnji nečesa

  Helena Dobrovoljc (oktober 2019)Navajanje
Avtor odgovora, letnica: Naslov teme. Jezikovna svetovalnica, https://svetovalnica.zrc-sazu.si/, dostop XX. YY. 2017.

Licenčni pogoji
Vsebina svetovalnice je na voljo pod pogoji slovenske licence Creative Commons 4.0 CC BY NC-ND, ki ob navajanju in priznavanju avtorstva dopušča reproduciranje in distribuiranje, ne dovoljuje pa dajanja v najem, priobčevanja v javnosti za komercialni namen in nobene predelave.