×

Od kod izvira izraz »krovstvo«?
 • Vprašanje:

  Zanima me, od kod izvira izraz krovstvo. Če se držimo teme o gradbeništvu, so izrazi zidarstvo, opekarstvo, betonarstvo ... povezani/izpeljani z materialom/elementom, s katerim se ukvarjajo. Krovstvo, ki se nanaša na polaganje strehe, pa res ne vem, od kod izvira.


  Odgovor:

  Beseda krôvstvo spada med številne mlajše slovenske izpeljanke s pripono -stvo, ki označujejo različne poklicne dejavnosti, kot so čásnikarstvo, novínarstvo, eléktričarstvo, gozdárstvo, kovínarstvo, inženírstvo. Medtem ko so navedene izpeljanke na -stvo enako kot zidárstvo, opékarstvo in betónarstvo tvorjene iz poimenovanj za poklice čásnikar, novínar, eléktričar, gozdár, kovínar, inženír, zidár, opékar in betónar, se beseda krôvstvo danes kaže kot tvorjenka iz samostalnika kròv v pomenu ‘streha’, ki je v sodobni slovenščini starinski, saj se namesto kròv ‘streha’ uporablja samostalnik stréha.

  Beseda kròv, ki spada v slovensko besedno družino po/pre-kriti slovanskega izvora, je bila v pomenu ‘streha’ v aktivni rabi vse do 19. stoletja (zapisana je že v Brižinskih spomenikih), ko je njen pomen pod vplivom hrvaščine začel uspešno izpodrivati pomen ‘paluba’.

  Glede na njeno vidno tvorjenost bi besedo krôv-stvo v dobesednem pomenu razložili z ‘dejavnost izdelovanja/polaganja krovov/streh’, nasprotno pa je dobesedni pomen besed, kot je zidarstvo, ‘dejavnost zidarjev’.

  Ker je bilo v 18. stoletju v Pohlinovem slovarju že zapisano ime poklica krovec v sodobnem pomenu ‘kdor se (poklicno) ukvarja s pokrivanjem, popravljanjem streh’ (SSKJ), bi po pogostem besedotvornem vzorcu zidárzidárstvo pričakovali, da bi bila beseda za dejavnost krovcev tvorjena iz imena poklica. Izpeljanka iz krovec pa bi se v takem primeru glasila *krovštvo s -š- prek -č-s- iz -c-s- in bila izglasna na -štvo enako kot bakroréštvo iz bakrorézec. Pri mlajših izpeljankah na -stvo, ki označujejo različne dejavnosti oseb (tj. ne le poklice), ugotavljamo, da tiste, ki vsebujejo pripono vršilca dejanja -ec, kot so na primer agroživilec, gasilec, igralec, pevec, lahko to pripono izgubijo in samostalnik na -stvo je z ničimer ne potrjuje. Taka morfemska zamenjava je vidna na primer v agroživil-stvo iz agroživil-ec, gasil-stvo iz gasil-ec, igral-stvo iz igral-ec, krvodajal-stvo iz krvodajal-ec, pev-stvo iz pev-ec. Če se sledi temu besedotvornemu vzorcu, je krôvstvo lahko izpeljanka iz krôvec in označuje dejavnost krovcev.

  Iz zapisanega se lahko ugotovi, da izrazi zidárstvo, opékarstvo in betónarstvo kot izpeljanke na -stvo niso bili tvorjeni neposredno iz samostalnikov, ki bi označevali material (opeka, beton) ali katero drugo stvar (zid), ki je v zvezi z določenim poklicem, ampak so nastali iz samostalnikov, ki označujejo poklice. Precej verjetno je, da je enaka tvorjenka tudi beseda krôvstvo.

  Metka Furlan (oktober 2019)Navajanje
Avtor odgovora, letnica: Naslov teme. Jezikovna svetovalnica, https://svetovalnica.zrc-sazu.si/, dostop XX. YY. 2017.

Licenčni pogoji
Vsebina svetovalnice je na voljo pod pogoji slovenske licence Creative Commons 4.0 CC BY NC-ND, ki ob navajanju in priznavanju avtorstva dopušča reproduciranje in distribuiranje, ne dovoljuje pa dajanja v najem, priobčevanja v javnosti za komercialni namen in nobene predelave.