×

Razlaga besed »začimba«, »začiniti«
 • Vprašanje:

  Prosim za razlago besed začimba, začiniti. Ali je sestavljena iz za in meni neznane činiti? Nisem vešč nemščine, me pa način sestave besede spominja na nemško Gewürze.


  Odgovor:

  Etimološko razlago besede začiniti (in posledično začimba) boste našli v obeh naših etimoloških slovarjih, Bezlajevem Etimološkem slovarju slovenskega jezika in mojem Slovenskem etimološkem slovarju.

  Na kratko: glagol začiniti je res sestavljen iz predpone za in osnovnega činiti 'delati', ki je v današnji slovenščini zastarel. Prvotno torej pomeni 'narediti za'. Če torej začinimo golaž, ga v etimološkem smislu pravzaprav 'naredimo za golaž'.

  Nemška beseda Gewürze s tem ni povezana, saj je to zbirni samostalnik od Wurz v pomenu 'zelišče', prvotno v pomenu 'korenina'.

  Marko Snoj (januar 2014)