×

Poimenovanja povodij, porečij in drugih površin, povezanih z vodovji
  • Vprašanje:

    Zanima me pravilna oblika imen povodij, porečij in drugih površin, povezanih z vodovji. Primer: atlantsko povodje ali Atlantsko povodje? Ali zapis povodje Atlantskega oceana pomeni isto kot a/Atlantsko povodje?


    Odgovor:

    Poimenovanj vodozbirnih območij, imenovanih porečja ali povodja, s katerih površinske ali podzemne vode odtekajo v isto reko, jezero, morje ipd. (gl. Geografski terminološki slovar), ne uvrščamo med zemljepisna lastna imena, zato izlastnoimenske pridevnike na -ski pišemo z malo začetnico (jadransko, donavsko, črnomorsko povodje). Če v zvezi namesto pridevnika uporabimo lastno zemljepisno ime kot desni samostalniški prilastek, ga pišemo z veliko začetnico (povodje Savinje, povodje Gradaščice; porečje Amazonke). Z geografskega vidika med zvezama povodje Črnega morja in črnomorsko povodje ni pomenske razlike.

    Helena Dobrovoljc (januar 2014)