×

Imena izdelkov in velika začetnica
 • Vprašanje:

  Ali se pišejo stvari izdelkov z veliko začetnico?


  Odgovor:

  Preprosto rečeno: ne. Iz občnih lastnih imen nastala poimenovanja izdelkov pišemo z malo začetnico. To pomeni, da imam npr. doma v garaži toyoto, tj. en izdelek tovarne, ki izdeluje avtomobile za družbo Toyota. Proti bolečini vzamem aspirin, tj. tableto, ki se trži pod blagovno znamko Aspirin. Z malo začetnico povemo, da v garaži nimamo družbe Toyota, temveč zgolj en njen izdelek, in da proti bolečini ne pomaga blagovna znamka Aspirin, pač pa izdelek, ki se trži pod njo.

  V tem odgovoru sem skušal do kraja poenostaviti razmeroma zapleteno vprašanje. Če vas zanima več, si preberite članek Helene Dobrovoljc z naslovom Pisanje imen izdelkov in znamk v knjigi Pravopisna stikanja, ki je prosto dostopna tudi na spletu.

  Marko Snoj (januar 2014)Navajanje
Avtor odgovora, letnica: Naslov teme. Jezikovna svetovalnica, https://svetovalnica.zrc-sazu.si/, dostop XX. YY. 2017.

Licenčni pogoji
Vsebina svetovalnice je na voljo pod pogoji slovenske licence Creative Commons 4.0 CC BY NC-ND, ki ob navajanju in priznavanju avtorstva dopušča reproduciranje in distribuiranje, ne dovoljuje pa dajanja v najem, priobčevanja v javnosti za komercialni namen in nobene predelave.