×

Ali obstaja beseda »terarist«? (iz besede terarij)
 • Vprašanje:

  Ali obstaja beseda za osebo, ki v terariju goji živali? Terarist?


  Odgovor:

  Beseda terarist danes ni več tako zelo redka, čeprav so korpusne pojavitve trenutno blizu zanemarljivim: v referenčnem korpusu Gigafida 2.0 je npr. devet pojavnic, npr. v časopisu Delo, reviji Gea. Poleg tega je na področju teraristov povsem sprejeta.

  Beseda je sicer zvrstno vezana na besedila o gojenju in negi živali v terarijih: pojavlja se že nekaj časa v splošni in seveda zelo pogosto v specializirani literaturi, npr. v spletnih akvarističnih časopisih Akvazin in Akvarij. Obstaja tudi društvo akvaristov in teraristov, na Facebooku pa skupina »Teraristi«.

  Sicer tvorjenka sledi uveljavljenemu tvorbenemu vzorcu, ki se pojavlja pri mnogih prevzetih besedah za osebe, povezane z določeno dejavnostjo, poklicem ali prepričanjem (prim. tvorjenke z obrazilom -ist na portalu Fran), tudi npr. pri besedi akvarist, ki je opisana že v SSKJ.

  Če se bo ob že uveljavljenem akvaristu v jezikovnem gradivu pogosteje začel pojavljati tudi terarist, bo predvidoma najprej opisan v Sprotnem slovarju slovenskega jezika.

  Domen Krvina, Helena Dobrovoljc (november 2019)Navajanje
Avtor odgovora, letnica: Naslov teme. Jezikovna svetovalnica, https://svetovalnica.zrc-sazu.si/, dostop XX. YY. 2017.

Licenčni pogoji
Vsebina svetovalnice je na voljo pod pogoji slovenske licence Creative Commons 4.0 CC BY NC-ND, ki ob navajanju in priznavanju avtorstva dopušča reproduciranje in distribuiranje, ne dovoljuje pa dajanja v najem, priobčevanja v javnosti za komercialni namen in nobene predelave.