×

Izvor zemljepisnega imena »Batuje«
 • Vprašanje:

  Zanima me izvor zemljepisnega lastnega imena Batuje.


  Odgovor:

  Imenotvorna razčlemba nedvoumnih historičnih zapisov toponima Batuje (1398 Butinach, 1507 Batuiach, 1780 Battoge) je pokazala, da se je njegova starejša oblika glasila *Butina in je označevala naselbino rodovnega poglavarja z imenom *But oz. *Bat. Osebno ime *But oz. *Bat je nastalo s polastnoimenjenjem občnega imena but oz. bat ‘kij, kladivo’. Sedanja, mlajša oblika toponima je po izvoru stanovniško ime na -jane, izpeljano iz hipokoristične variante *Batuj oz. *Batoj istega antroponima (*Batujane oz. *Batojane, prebivalci *Batujevega polja).
  Članek o imenu Batuje je sicer izšel v Glasniku Etnološkega društva Slovenije, št. 3/4 za leto 2018.

  Silvo Torkar (november 2019)Navajanje
Avtor odgovora, letnica: Naslov teme. Jezikovna svetovalnica, https://svetovalnica.zrc-sazu.si/, dostop XX. YY. 2017.

Licenčni pogoji
Vsebina svetovalnice je na voljo pod pogoji slovenske licence Creative Commons 4.0 CC BY NC-ND, ki ob navajanju in priznavanju avtorstva dopušča reproduciranje in distribuiranje, ne dovoljuje pa dajanja v najem, priobčevanja v javnosti za komercialni namen in nobene predelave.