×

Rek »Čudna so pota Gospodova« in velika/mala začetnica
 • Vprašanje:

  Vprašanje se nanaša na začetnico pri besedi gospod. V verskih besedilih se logično ta piše z veliko začetnico. Kako pa je v splošnih besedilih, ki niso versko opredeljena? Ali bi lahko besedo gospod zapisali z malo začetnico? Lahko navedem primer reka za božjo voljo, ki se v verskih besedilih božjo piše z veliko začetnico, medtem ko drugod bolj ali manj z malo. Torej, zanima me, ali mora biti vedno (ne glede na vrsto besedila) beseda gospod pri tem reku zapisana z veliko začetnico ali lahko uporabimo tudi malo?


  Odgovor:

  Če besedo gospod napišemo z veliko začetnico, spremeni pomen: medtem ko je gospod spoštljiv naziv za odraslega moškega, je z veliko zapisani Gospod nadomestno ime za Boga in nima več povezave s pomenom občne besede, razen v motiviranosti pomenskega prenosa. V katoliških verskih besedilih so nadomestna imena pogosta, npr. Stvarnik ‘Bog Oče’, Odrešenik ‘Bog Sin, Jezus Kristus’, Devica ‘Marija’ ..., enako velja za besedila druge ver, npr. Prerok ‘Mohamed’.

  Svojilni pridevnik iz lastnega imena pišemo z veliko začetnico. Zgoraj opisano razlikovanje je sicer nekoliko slabše razvidno iz SSKJ, v katerem se z veliko piše zgolj zapostavljeni pridevnik:

  gospódov -a -o prid. (ọ̑) nanašajoč se na gospoda: čisti gospodovo obleko / na mizi je ležal gospodov brevir / vznes. gospodov dan nedelja; star. v letu Gospodovem 1664 leta 1664
  ♦ rel. angel gospodov zvonjenje zjutraj, opoldne in zvečer ali molitev za to priliko; razglašenje Gospodovo praznik v spomin na tri kralje, ki so počastili in obdarovali novorojenega Kristusa, 6. januarja

  ... precej bolje pa iz pravopisnega slovarja v SP 2001:

  gospódov -a -o (ọ̑) ~ klobuk; pokr. ~a pridiga duhovnikova
  Gospódov -a -o (ọ̑) ver.: ~ dan |nedelja|; ~a molitev očenaš; razglašenje ~o |praznik|

  Svojilni pridevnik Gospodov se nanaša na konkretno osebo, pridevnik božji/Božji pa lahko razumemo v dveh pomenih: npr. v zvezi Božja Mati razumemo pridevnik kot ‘Mati Boga’; v zvezi božja volja, božja milost pa tudi v vrstnem pomenu.

  Helena Dobrovoljc (november 2019)Navajanje
Avtor odgovora, letnica: Naslov teme. Jezikovna svetovalnica, https://svetovalnica.zrc-sazu.si/, dostop XX. YY. 2017.

Licenčni pogoji
Vsebina svetovalnice je na voljo pod pogoji slovenske licence Creative Commons 4.0 CC BY NC-ND, ki ob navajanju in priznavanju avtorstva dopušča reproduciranje in distribuiranje, ne dovoljuje pa dajanja v najem, priobčevanja v javnosti za komercialni namen in nobene predelave.