×

Velika ali mala začetnica pri kartah pri taroku (»škis«, »mond«, »pagat«)
 • Vprašanje:

  Pri kartah pri taroku, ki sestavljajo trulo (škis, mond in pagat) sem v dilemi glede velike oziroma male začetnice. V slovenščini se sicer večinoma pojavlja mala začetnica. V tujih jezikih pa večinoma velika. Ali je v slovenščini torej pravilna mala začetnica, čeprav so to imena kart? Tudi glede izraza trula sem v dilemi iz istih razlogov kot pri kartah.


  Odgovor:

  V slovenščini obstaja veliko besed, ki bi lahko izpolnjevale pogoje za lastno ime. Če odmislimo, da so te besede navadno neštevne, kar je posledica dejstva, da označujejo le eno, natančno določeno predmetnost/pojavnost, ponuja tudi primerjava z drugimi jeziki zanimivo podobo: v nekaterih jezikih so lastna imena tudi poimenovanja nagrad in zgodovinskih dogodkov, v drugih poimenovanja dnevov v tednu in mesecev, v tretjih poimenovanja jezikov …

  O lastnoimenskem ali občnem značaju teh besed navadno odloča pravopisna tradicija, izročilo preteklih pravopisov, ki smo jim zavezani tudi zaradi generacijskega sožitja ustvarjalcev v standardni slovenščini. Na Slovenskem smo zaradi bližine nemščine kot jezika politično dominantne sile in želje po izraznem razlikovanju od tega jezika že stoletje in dlje bolj naklonjeni pisanju z malo začetnico. Slednje se je dodobra uveljavilo v času po izidu Slovenskega pravopisa 1962 in iz njega izhajajočega Slovarja slovenskega knjižnega jezika. Od tedaj se norma v smeri velike začetnice pri teh besedah dvoživkah (ki so lahko lastna imena ali občne besede) ni spreminjala. Izjema so znamke oz. zaščitena imena, pri katerih so že v devetdesetih letih 20. stoletja dosegli zapise z veliko začetnico lastniki imen zaradi pravnih razlogov.

  Imena posebnih igralnih kart pri taroku se res v nekaterih jezikih pišejo z veliko začetnico, vendar v teh jezikih pišejo z veliko tudi igre same. V skladu s pravopisno tradicijo se imena iger in tudi elementov teh iger v slovenščini pišejo z malo začetnico: tarok, pagat ultimo, berač, valat … in enako velja za karte: pagat, mond, škis.

  Helena Dobrovoljc (november 2019)Navajanje
Avtor odgovora, letnica: Naslov teme. Jezikovna svetovalnica, https://svetovalnica.zrc-sazu.si/, dostop XX. YY. 2017.

Licenčni pogoji
Vsebina svetovalnice je na voljo pod pogoji slovenske licence Creative Commons 4.0 CC BY NC-ND, ki ob navajanju in priznavanju avtorstva dopušča reproduciranje in distribuiranje, ne dovoljuje pa dajanja v najem, priobčevanja v javnosti za komercialni namen in nobene predelave.