×

Rodilnik množine pri samostalniku »zlo«




 • Vprašanje:

  Zanima me, ali obstaja rodilnik množine samostalnika zlo, zla, s?


  Odgovor:

  Glede na razvoj iz praslovanske oblike *zъlъ > zel (e označuje polglasnik); *zъlo > zlo bi v rodilniku množine samostalnika zlo sistemsko pričakovali obliko zel ali ob podaljšavi polglasnika zal. Prim. še množinski samostalnik tla, tal.

  V korpusu Gigafida nobena od navedenih oblik (zel/zal) v pomenu rodilnika množine sicer ne nastopa, vendar pa je pojavnost samostalnika zlo redka že v imenovalniku množine: v milijardnem korpusu le 22 pojavitev.

  Dve v korpusu najdeni rodilniški obliki zlov sta prevzeti iz moške paradigme (1. moške sklanjatve), pojasnjujemo pa jih lahko s težko izgovorljivim sklopom, če bi, kot je v rodilniku množine srednjega spola običajno, zgolj odvzeli končnico brez dodajanja polglasnika/a v osnovi: zlo --> zl?

  Če gre za vrste/tipe zla, se lahko rabi manj pogoste oblike izognete z ustrezno besedno zvezo, kje zlo stoji v ednini, npr. vse vrste/pojavnosti/prisotnosti zla ipd.

  Domen Krvina (november 2019)


  Odgovor je bil pripravljen v sklopu projekta Portal Franček, Jezikovna svetovalnica za učitelje slovenščine in Šolski slovar slovenskega jezika, ki ga sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada.



Navajanje
Avtor odgovora, letnica: Naslov teme. Jezikovna svetovalnica, https://svetovalnica.zrc-sazu.si/, dostop XX. YY. 2017.

Licenčni pogoji
Vsebina svetovalnice je na voljo pod pogoji slovenske licence Creative Commons 4.0 CC BY NC-ND, ki ob navajanju in priznavanju avtorstva dopušča reproduciranje in distribuiranje, ne dovoljuje pa dajanja v najem, priobčevanja v javnosti za komercialni namen in nobene predelave.