×

Ločila pri alinejnem naštevanju
 • Vprašanje:

  Zanima me, če je pravilna raba spodnjih ločil?

  Kje boš preživela počitnice:

  a) na morju,
  b) v hribih,
  c) v tujini?


  Odgovor:

  Postavitev ločil je v predlogu pravilna in uporabna tudi, če alineje združimo v tekočo vrstico:

  Kje boš preživela počitnice: a) na morju, b) v hribih, c) v tujini?

  Druga možnost je izpust vseh končnih ločil:

  Kje boš preživela počitnice:

  a) na morju
  b) v hribih
  c) v tujini

  Peter Weiss, Marko Snoj (januar 2014)