×

Kako zapisati začetnice v zvezi »spodnja Sava«?
 • Vprašanje:

  Kakšne začetnice naj uporabim pri spodnji Savi, npr. hidroelektrarne na spodnji Savi, plovba na spodnji Savi?


  Odgovor:

  V vprašanju je Sava ime reke, torej lastno ime, pridevnik pa označuje del toka te reke po ozemlju Slovenije (ne morda celotnega toka Save, ki se pri Beogradu izliva v Donavo). Zato se pridevniki spodnji, srednji in zgornji ob imenu reke pišejo z malo začetnico, kar je nasploh utrjena praksa: »Kot je pojasnil direktor urada za upravljanje z vodami na Arsu Tomaž Pogačar, so v porečju Drave interventne ukrepe izvedli na 15 lokacijah, v porečju Mure na osmih, na območju Savinje na 25 lokacijah, na območju spodnje Save na sedmih, na srednji Savi na 66 lokacijah, na zgornji Savi na 36 lokacijah, v povodju Soče je bilo takšnih lokacij 11, v povodju jadranskih rek z morjem pa 17.« (STA junija 2015, po Gigafidi)

  Z veliko začetnico se pridevnik seveda piše, če stoji na začetku povedi ali naslova, kot je v tukajšnjem primeru.

  Peter Weiss (november 2019)


  Odgovor je bil pripravljen v sklopu projekta Portal Franček, Jezikovna svetovalnica za učitelje slovenščine in Šolski slovar slovenskega jezika, ki ga sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada.Navajanje
Avtor odgovora, letnica: Naslov teme. Jezikovna svetovalnica, https://svetovalnica.zrc-sazu.si/, dostop XX. YY. 2017.

Licenčni pogoji
Vsebina svetovalnice je na voljo pod pogoji slovenske licence Creative Commons 4.0 CC BY NC-ND, ki ob navajanju in priznavanju avtorstva dopušča reproduciranje in distribuiranje, ne dovoljuje pa dajanja v najem, priobčevanja v javnosti za komercialni namen in nobene predelave.