×

Kako uvrstiti morfem »si«?
 • Vprašanje:

  Je besedica si v zvezi so si zavezali del glagola?


  Odgovor:

  Besedo si v glagolsko-zaimkovni zvezi zavezati si lahko razvezujemo (čeprav v tej poziciji razen poudarjalno ni tako izražena) kot nenavezno obliko povratnosvojilnega zamika sebi. Tako v (skladenjskem) pomenu ni razlike med npr.

  • zavezati vezalke otroku [komu] – zavezati mu vezalke

  nasproti

  • zavezati vezalke sebi --> (izraženo kot) zavezati si vezalke.

  Beseda je torej samostojni svojilni zaimek in ne glagolski morfem, kar je vidno tudi iz slovarske iztočnice npr. v SSKJ2 (oblike s si so uvrščene pod zglede rabe): zavezati.

  Drugače bi bilo npr. pri drzniti si, kjer si ne pomeni sebi in ga niti potencialno tako ne moremo izraziti (*drzniti sebi); podobno še izmisliti/izmišljati si, opomoči si/se, predstavljati si (ne *sebi; pri večpomenskosti ne v izhodiščnem pomenu, npr. predstavljati sebipredstavljati si). V teh primerih si predstavlja del glagolskega leksema.

  Domen Krvina (november 2019)  Odgovor je bil pripravljen v sklopu projekta Portal Franček, Jezikovna svetovalnica za učitelje slovenščine in Šolski slovar slovenskega jezika, ki ga sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada.Navajanje
Avtor odgovora, letnica: Naslov teme. Jezikovna svetovalnica, https://svetovalnica.zrc-sazu.si/, dostop XX. YY. 2017.

Licenčni pogoji
Vsebina svetovalnice je na voljo pod pogoji slovenske licence Creative Commons 4.0 CC BY NC-ND, ki ob navajanju in priznavanju avtorstva dopušča reproduciranje in distribuiranje, ne dovoljuje pa dajanja v najem, priobčevanja v javnosti za komercialni namen in nobene predelave.