×

Besedotvorna dvojnica: »folklorist« in »folklornik«
  • Vprašanje:

    Zanima me, kako pravilno poimenujemo osebo, ki je član folklorne skupine: folklorist ali folklornik? Izraz folklornik je namreč pred leti začela uporabljati stroka (npr. FOLKLORNIKOV SLOVARČEK JSKD RS), ne najdemo pa ga v SSKJ, in ne v SP, prav tako ga ni v Slovarju novejšega besedja slovenskega jezika. Tudi raba (Nova beseda in Gigafida) daje prednost folkloristu. Se lahko torej še vedno zadovoljimo z dvojnim pomenom za folklorista (strokovnjak za folkloro in član folklorne skupine) ali potrebujemo novo besedo folklornik (čeprav je npr. Slovar nov. besedja slov. jezika ni zajel)?


    Odgovor:

    Druga izdaja SSKJ, ki bo izšla letos jeseni, bo imela tudi besedo folklornik v edinem pomenu »član folklorne skupine«. Seveda bo imel tudi folklornico.

    Marko Snoj (januar 2014)