×

Razlaga besede »Cepecepetavček«
 • Vprašanje:


  Sem študentka PV na PEF LJ. Pišem diplomsko nalogo iz pravljic. Potrebujem razlago, kaj pomeni ime Cepecepetavček (ne le cepetavček). Enako je ponavljanje pri besedah šepešepetaVček (zakaj tu V na mesto l kot pri šepetalcu), gologologlavček, trdotrdoglavček.


  Odgovor:

  Ljubkovalna lastna imena Cepecepetavček, Šepešepetavček, Gologologlavček in trdotrdoglavček (edino pisano z malo začetnico), pri katerih vas zanima njihov pomen, je ustvaril pisatelj Leopold Suhodolčan in se pojavljajo le v njegovi pravljici za otroke Cepecepetavček (1979). Z njimi je deklica poimenovala kos polena, ki ga je našla v vrtu, se z njim zadovoljno igrala in nehote preživela noč v muzeju igrač, kamor ga je skrila pred sosedo varuško, ki je njej ljubo personificirano igračo hotela zakuriti v peči.

  Vsem lastnim imenom je skupno, da imajo prva dva zloga ponovljena in so izglasna na -avček, njihov pomen pa ponuja samo besedilo pravljice, ko deklica poleno ogovori, da smešno cepeta, ko poskakuje po mizi (Cepecepetavček), ko sanja, da se ji je (potiho) oglasil (Šepešepetavček). Kot personificirano poleno nima las (Gologologlavček), glavo pa trdo (trdotrdoglavček).

  Pisatelj je lastna imena verjetno oblikoval po vzoru cepetávček ‘igrača v obliki lutke, ki premika roke in noge, če se poteza za vrvico’ (SSKJ), morda tudi pod vplivom naslova slovenskega prevoda iz leta 1943 Trdoglavček ali dogodivščine lesene lutke Collodijevega dela Le avventure di Pinocchio: Storia di un burattino, ki ga danes poznamo pod naslovom Ostržek.

  Ponovljena prva dva zloga pomena lastnih imen ne spreminjata, saj ponovitev ne nastopa v funkciji spreminjanja pomena, ampak figure pesniškega jezika in je zato odraz pesniške svobode (licentia poetica). Sodobno slovensko besedotvorje namreč ponovitve vzglasnih zlogov kot besedotvornega vzorca ne pozna. Tudi zapis v namesto l v Šepešepetavček (če je *šepetavček manjšalnica iz šepetalec in ne *šepetavec k šepetav) bi bilo treba razumeti v enakem smislu. Vprašanje, ki ga postavljate, spada bolj na področje literarne teorije in ne jezikoslovja.

  Metka Furlan (november 2019)


  Odgovor je bil pripravljen v sklopu projekta Portal Franček, Jezikovna svetovalnica za učitelje slovenščine in Šolski slovar slovenskega jezika, ki ga sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada.Navajanje
Avtor odgovora, letnica: Naslov teme. Jezikovna svetovalnica, https://svetovalnica.zrc-sazu.si/, dostop XX. YY. 2017.

Licenčni pogoji
Vsebina svetovalnice je na voljo pod pogoji slovenske licence Creative Commons 4.0 CC BY NC-ND, ki ob navajanju in priznavanju avtorstva dopušča reproduciranje in distribuiranje, ne dovoljuje pa dajanja v najem, priobčevanja v javnosti za komercialni namen in nobene predelave.