×

Izvor besede »naključje«
  • Vprašanje:

    Zanima me, od kod je prišla beseda naključje.


    Odgovor:

    Odgovore na taka in podobna vprašanja, če jih znanost le pozna, boste našli v Slovenskem etimološkem slovarju. Beseda naključje je prvotno označevala tak dogodek, ki se prilega, tj. dogodek, ki sovpade z drugim dogodkom ali okoliščinami. Izpeljan je iz glagola naključiti se, ki ga poznamo v pomenu »zgoditi se, pripetiti se«. Sodeč po gradivu iz drugih slovanskih jezikov, domnevamo, da je nesestavljeni glagol *ključiti se nekoč pomenil »prilegati se«, iz česar sklepamo, da gre za izpeljanko iz besede ključ. Pomen »prilegati se« se je razvil po predstavi ključa, ki se prilega v ključavnico.

    Marko Snoj (januar 2014)