×

Izgovorjava imenskih različic: »Marijan« in »Marjan«
 • Vprašanje:

  V členu 938 v Pravopisu 2001 piše, da imajo nekatera imena, ki so čisto podomačena (Marjan, Damjan, Florjan), ohranjeno tudi dvojnico z i (Marijan, Damijan, Florijan). Ali se ta i vedno izgovarja?
  Kaj pa pri imenu Abigajila? Ali bi bilo bolj ustrezno ime brez i?


  Odgovor:

  Izgovor besede sledi zapisu: če je ime zapisano z i, ta i tudi izgovorimo. Če je ime zapisano brez i, ga ne izgovorimo:

  • Marijan [márijan] – Marjan [márjan]
  • Damijan [dámijan] – Damjan [dámjan]
  • Florijan [flórijan] – Florjan [flórjan]
  • Sebastijan [sebastiján] – Sebastjan [sebastján]

  Pogosteje rabljena imena se (v pogovornem jeziku, načeloma v zbornem ne) tudi vokalno obrusijo, torej jih izgovarjamo reducirano, tj. brez samoglasnika i.

  V kateri obliki je posameznikovo ime zapisano, pa ni odvisno od vsakodnevnega izgovora imena, temveč od zapisa v matični knjigi oziroma v osebnih dokumentih. Izgovor na uradno obliko zapisa ne vpliva.

  Za svetopisemsko ime Abigajila, ki ga izgovorimo [abigájila], velja enako: izgovarjamo ga tako z i kot brez njega, v Svetem pismu je vedno zapisano polno, neokrnjeno, torej z i.

  Helena Dobrovoljc (november 2019)


  Odgovor je bil pripravljen v sklopu projekta Portal Franček, Jezikovna svetovalnica za učitelje slovenščine in Šolski slovar slovenskega jezika, ki ga sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada.Navajanje
Avtor odgovora, letnica: Naslov teme. Jezikovna svetovalnica, https://svetovalnica.zrc-sazu.si/, dostop XX. YY. 2017.

Licenčni pogoji
Vsebina svetovalnice je na voljo pod pogoji slovenske licence Creative Commons 4.0 CC BY NC-ND, ki ob navajanju in priznavanju avtorstva dopušča reproduciranje in distribuiranje, ne dovoljuje pa dajanja v najem, priobčevanja v javnosti za komercialni namen in nobene predelave.