×

Dilema pri vejicah ob zvezi »kaj šele«
 • Vprašanje:

  V spodnjih dveh povedih se mi pojavi dilema glede postavitve vejic. Bega me, ker ne vem, ali bi celoten (spodaj poševno označen) del povedi smatral kot skupni večbesedni veznik ali bi ga ločim z vejicami, kot sem spodaj tudi storil. Kaj vi menite? Kako je pravilno?

  Za zdravnike ne želi niti slišati, kaj šele, da bi šel tja na pregled.

  Letos bodo češnje slabo obrodile, še zlasti, če se napoved o morebitni petkovi pozebi uresniči.


  Odgovor:

  Marta Kocjan Barle v prispevku »Večbesedni enodelni vezniki v pravopisu in rabi«, ki je izšel v monografiji Pravopisna razpotja, piše tudi o večbesednih zveznikih tipa členek + členek + veznik, kamor spadata kaj šele(,) da in še zlasti(,) če. Za oba ugotavlja, da sta lahko bodisi zvezi kazalnika in da-/če-stavka (v tem primeru je vmes vejica) ali pa večbesedna veznika (torej vmes ni vejice). V korpusu FidaPLUS, kjer je avtorica iskala primere, je bilo več zgledov z vejico, v najnovejšem korpusu Gigafida 2.0 pa je za še zlasti, če in še zlasti če približno enako število zgledov, kaj šele, da pa ima dvainpolkrat več pojavitev kot kaj šele da.

  Vejica pa ni povsem poljubna, temveč je od njene stave odvisen pomen, ki ga v glasnem branju nakažemo s poudarkom. Pred vejico je členek šele oz. zlasti poudarjen, s tem pa se zdi poudarjena tudi celotna vsebina da- oz. če-stavka, ki sledi. Kadar vejice ni, tudi tako izrazite poudarjenosti vsebine odvisnika ne občutimo:

  • Za zdravnike ne želi niti slišati, kaj šele (tega), da bi šel tja na pregled.

  PROTI

  • Za zdravnike ne želi niti slišati, kaj šele da bi šel tja na pregled.

  --

  • Letos bodo češnje slabo obrodile, še zlasti (v primeru), če se napoved o morebitni petkovi pozebi uresniči.

  PROTI

  • Letos bodo češnje slabo obrodile, še zlasti če se napoved o morebitni petkovi pozebi uresniči.

  Tina Lengar Verovnik (november 2019)


  Odgovor je bil pripravljen v sklopu projekta Portal Franček, Jezikovna svetovalnica za učitelje slovenščine in Šolski slovar slovenskega jezika, ki ga sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada.Navajanje
Avtor odgovora, letnica: Naslov teme. Jezikovna svetovalnica, https://svetovalnica.zrc-sazu.si/, dostop XX. YY. 2017.

Licenčni pogoji
Vsebina svetovalnice je na voljo pod pogoji slovenske licence Creative Commons 4.0 CC BY NC-ND, ki ob navajanju in priznavanju avtorstva dopušča reproduciranje in distribuiranje, ne dovoljuje pa dajanja v najem, priobčevanja v javnosti za komercialni namen in nobene predelave.