×

Raba dvopičja in alinejnih pomišljajev
 • Vprašanje:

  Zanima me, ali lahko naštevam brez dvopičja.
  PRIMER:
  Pripomočki
  -- računalnik, zvezek, pisalo.
  Ali je pomišljaj tu odveč?


  Odgovor:

  Namen dvopičja je, da bralca opozori na vsebinski (tj. pomenski) preobrat v besedilu. Če povzamemo po veljavnih pravopisnih pravilih pravopisa iz leta 2001 (člen 353 id.), dvopičje uvaja kar nekaj skladenjsko-pomenskih sprememb, ki jih bomo zapisali tako, da je besedilo najbolj pregledno.

  Dvopičje uvaja:
  (a) pojasnilo že prej povedanega (Sladkosnedi se jagodičju ne morejo upreti: prvič zaradi aromatičnega okusa, drugič pa zaradi njegovih sijočih barv.);
  (b) dobesedni navedek (Če rečem: »Pozno je«, to pomeni, da hočem domov.);
  (c) naštevanje (Na programu seminarja so naslednje teme: načini motivacije za branje leposlovja, literarna in mentorska delavnica, najnovejši slovenski roman, joga in kreativnost, pravljica za vsakdanjo rabo in literarni večeri.);
  (č) spremembo skladenjskega naklona (Mučila ga je boleča negotovost: Kaj se je zgodilo?).

  Pri računalniških predstavitvah opažamo, da se zgornja uvajalna vrstica spreminja v naslovno, zato dvopičje pogosto opuščamo. Še zlasti to velja tedaj, če so alinejno naštete prvine samostojne in medsebojno nepovezane, npr.:

  Aktualna vprašanja

  • Ali so znamke stvarna lastna imena ne glede na pozicijo v besedni zvezi, stavku?
  • Kako obravnavati znamkam enakozvočne izraze, nastale z metonimijo: kot imena ali občne besede?
  • Ali je skupina znamk homogena glede na procese, v katere vstopa?
  • Kako naj bodo v slovarjih prikazani apelativizirani izrazi?
  • Ali prihaja s pravno zaščito tradicionalnih poimenovanj tudi do onimizacije?

  Vaše vprašanje je najbrž povezano z oblikovanjem besedila v računalniški predstavitvi, zato imate več možnosti. Lahko nakažete skladenjsko povezanost vseh enot (1), ni pa nujno (2, 3).

  (1)
  Pripomočki:
  -- računalnik,
  – zvezek,
  – pisalo.

  (2)
  Pripomočki
  -- računalnik, zvezek, pisalo

  (3)
  Pripomočki
  -- računalnik
  – zvezek
  – pisalo

  Helena Dobrovoljc (november 2019)


  Odgovor je bil pripravljen v sklopu projekta Portal Franček, Jezikovna svetovalnica za učitelje slovenščine in Šolski slovar slovenskega jezika, ki ga sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada.Navajanje
Avtor odgovora, letnica: Naslov teme. Jezikovna svetovalnica, https://svetovalnica.zrc-sazu.si/, dostop XX. YY. 2017.

Licenčni pogoji
Vsebina svetovalnice je na voljo pod pogoji slovenske licence Creative Commons 4.0 CC BY NC-ND, ki ob navajanju in priznavanju avtorstva dopušča reproduciranje in distribuiranje, ne dovoljuje pa dajanja v najem, priobčevanja v javnosti za komercialni namen in nobene predelave.