×

Vejica (po koncu priredja/prirednih zvez)
 • Vprašanje:

  Ali so vejice v spodnjih primerih ustrezno postavljene?

  • Knjig niso prodajali, ampak podarjali in mnoge med njimi so bile avtorsko podpisane.

  • Knjige so podarjali, in ne prodajali in mnoge izmed njih so hitro dobile novega lastnika.

  • Niso podarjali starih zbirk, temveč nove in večina jih je pošla v manj kot eni uri.


  Odgovor:

  V vseh treh primerih je pojasnilo, ki sledi za vejico, z vidika podajanja informacij naknadno, zato skladenjsko predstavlja vrivek. Vejica mora taki vrinjeni stavčni ali nestavčni zgradbi pred nadaljevanjem povedi tudi slediti, torej:

  • Knjig niso prodajali, ampak podarjali, in mnoge med njimi so bile avtorsko podpisane.

  • Knjige so podarjali, in ne prodajali, in mnoge izmed njih so hitro dobile novega lastnika.

  • Niso podarjali starih zbirk, temveč nove, in večina jih je pošla v manj kot eni uri.

  Drugače bi bilo, če bi zadnjo poved preoblikovali tako, da bi šlo za priredni odnos pojasnjevanja znotraj levega prilastka. V takem primeru vejico vedno zapišemo le na mestu, kjer se tak priredni odnos v besedni zvezi vzpostavlja (pomensko ne gre za vrivek, zato tudi ni vejice, ki bi ga zaključevala):

  • Niso podarjali starih, temveč nove zbirke.

  Tina Lengar Verovnik (november 2019)


  Odgovor je bil pripravljen v sklopu projekta Portal Franček, Jezikovna svetovalnica za učitelje slovenščine in Šolski slovar slovenskega jezika, ki ga sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada.Navajanje
Avtor odgovora, letnica: Naslov teme. Jezikovna svetovalnica, https://svetovalnica.zrc-sazu.si/, dostop XX. YY. 2017.

Licenčni pogoji
Vsebina svetovalnice je na voljo pod pogoji slovenske licence Creative Commons 4.0 CC BY NC-ND, ki ob navajanju in priznavanju avtorstva dopušča reproduciranje in distribuiranje, ne dovoljuje pa dajanja v najem, priobčevanja v javnosti za komercialni namen in nobene predelave.