×

Sklanjanje kratice »HFM«
 • Vprašanje:

  Zanima me, kako sklanjati kratico HMF (hidroksimetilfurfural-spojina, ki nastaja pri pregrevanju oz. s staranjem medu).

  Izgovarjamo: Ha, eM, eF. Kratica HMF kot iztočnica ni vključena v slovar slovenskega pravopisa 2001, bi zato lahko ostala prednostno nesklonljiva?


  Odgovor:

  Če v kratici HMF soglasnike izgovarjate samoglasniško, na način Ha, eM, eF, se kratica kot samostalnik moškega spola lahko pisno sklanja ali na način brez HMF-a (in v orodniku ednine s HMF-om), torej brez vmesnega j, ali pa sploh brez zapisanih končnic (kratica ostaja nesklonljiva, kot se tudi reče: brez HMF, s HMF, obakrat [haemef]).

  Drugi način je polglasniško izgovarjanje soglasnikov, npr. [həməfə]; ni nemogoče, odvisno pa je od prakse, ki jo vi poznate najbolje. V tem primeru bi bil rodilnik zapisan kot brez HMF-ja (in orodniku ednine s HMF-jem). Tudi to kratico je mogoče pisno sklanjati brez zapisanih končnic: brez HMF, s HMF, obakrat [həməfə]). Toda tudi če bi bila kratica v besedilu »nesklonljiva«, ji v kakem dvoumnem primeru končnico smemo dodati zaradi večje jasnosti, ki je sobesedilo ali situacija ne omogočata, in sicer v mestniku (s predlogi na, ob, v) ali orodniku (med, nad, pod, pred, za) nasproti tožilniku z istimi predlogi. Mogoče slednje pri vaši kratici sploh ne pride v poštev, pri drugih kraticah pa je ta možnost lahko koristna.

  Kratici RTV in WC se praviloma izgovarjata samoglasniško ([erteve] in [vece]), kratica FDV polglasniško ([fədəvə]), kratica PDF pa tako ali drugače ([pedeef] ali [pədəfə]).

  Peter Weiss (november 2019)


  Odgovor je bil pripravljen v sklopu projekta Portal Franček, Jezikovna svetovalnica za učitelje slovenščine in Šolski slovar slovenskega jezika, ki ga sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada.Navajanje
Avtor odgovora, letnica: Naslov teme. Jezikovna svetovalnica, https://svetovalnica.zrc-sazu.si/, dostop XX. YY. 2017.

Licenčni pogoji
Vsebina svetovalnice je na voljo pod pogoji slovenske licence Creative Commons 4.0 CC BY NC-ND, ki ob navajanju in priznavanju avtorstva dopušča reproduciranje in distribuiranje, ne dovoljuje pa dajanja v najem, priobčevanja v javnosti za komercialni namen in nobene predelave.