×

Kako je bolje: »os x« ali »x os«?
 • Vprašanje:


  Vedno sem trdil, da je pravopisno edino pravilno os x in podobno, danes pa me je kolegica začela prepričevati, da to ni res. Sploh ne v tehničnem pisanju.


  Odgovor:

  Slovenski jezik v besednih zvezah z jedrom uporablja prilastke: leve pridevniške (lepa hiša) in desne samostalniške (beseda hvala). Levi pridevniški se z jedrom navadno ujemajo (lepa hiša lepe hiše …), kar je pri podomačenih pridevnikih razvidno, pri prevzetih pa pogosto ne (mini krilo, z mini krilom). Pravimo, da so nesklonljivi oz. da se pregibajo z neglasovnimi končnicami.

  Kaj pa desni prilastek? Desni samostalniški so bodisi ujemalni z jedrom (čebela delavka čebele delavke …) bodisi neujemalni. Med temi je največ prilastkov v poimenovalni/imenovalni vlogi (hotel Turist, os x, or. z osjo x), torej s sklanjanjem jedra tega prilastka ne pregibamo (v hotelu Turist). Če ima desni prilastek svojilno vlogo, npr. hiša očeta (< očetova hiša), je v rodilniku.

  Pod vplivom germanskih jezikov se pri nas pogosto sestavina, ki jedro natančneje določa ali poimenuje, postavlja v položaj pred jedro, npr.: bešamel omaka. Slovničarji so to možnost dolgo zavračali, zato so pri kraticah, kjer drugače ni šlo, z vezajem obe sestavini povezali v eno besedo (TV-ekran). Tudi pravopisci so tovrstne zveze kar nasilno tlačili v eno enoto (tarokkarte, bešamelomaka). V SSKJ so dopuščali pisanje narazen, a s pojasnilom »nesklonljivi prilastek«: ananas liker (v prvi izdaji); v drugi izdaji SSKJ pa s pojasnilom »v pridevniški rabi«.

  Pogosto se zato zgodi, da se tudi v ustaljenih zvezah, kot je os x, t. i. določujočo sestavino, ki ni pridevnik, postavlja pred jedro (x os). Za ta premik ni nobene potrebe, če sledimo pomenu: ta os se imenuje x.

  V pravopisnih slovarjih se uslovarja le možnost os x, npr. SP 2001 in ePravopis.

  Helena Dobrovoljc (november 2019)


  Odgovor je bil pripravljen v sklopu projekta Portal Franček, Jezikovna svetovalnica za učitelje slovenščine in Šolski slovar slovenskega jezika, ki ga sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada.Navajanje
Avtor odgovora, letnica: Naslov teme. Jezikovna svetovalnica, https://svetovalnica.zrc-sazu.si/, dostop XX. YY. 2017.

Licenčni pogoji
Vsebina svetovalnice je na voljo pod pogoji slovenske licence Creative Commons 4.0 CC BY NC-ND, ki ob navajanju in priznavanju avtorstva dopušča reproduciranje in distribuiranje, ne dovoljuje pa dajanja v najem, priobčevanja v javnosti za komercialni namen in nobene predelave.