×

Kako je prav: »troizmensko« ali »triizmensko delo«?
 • Vprašanje:


  Kot že naslov teme pove, me zanima, kaj je pravilno. Morda oboje?

  Delam troizmensko/triizmensko delo.

  Odgovor:

  V slovarjih knjižnega jezika na portalu Fran boste zloženko triizmenski našli v pisni obliki triizmenski.
  Najbrž ste o zapisu podvomili tudi zato, ker v rabi pogosto zasledimo tudi različico troizmenski in ker je v istih slovarjih kodificirana oblika zloženke dvoizmenski.
  Obe varianti se najpogosteje uporabljata v besedni zvezi triizmensko/troizmensko delo.
  V korpusu spletne slovenščine Janes, v katerem so večinoma nelektorirana besedila, je le nekaj več zapisov triizmenski (36) kot troizmenski (23). Normativno odklanjanje zapisa zloženke troizmenski se zdi zato neutemeljeno in zahteva ponovno preučitev.

  Omenimo še o nedosledno usmerjanje od tro.. k tri.. (npr. pravopisni slovar iz leta 2001) pri različnih tvorjenkah:

  • trofazen --> trifazen
  • trobarven --> tribarven
  • troštevilčen --> trištevilčen
  • tromesečen --> trimesečen
  • tromesten --> trimesten

  vendar ne vedno:

  • trodelen
  • trojezičen ...

  Helena Dobrovoljc (november 2019)


  Odgovor je bil pripravljen v sklopu projekta Portal Franček, Jezikovna svetovalnica za učitelje slovenščine in Šolski slovar slovenskega jezika, ki ga sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada.Navajanje
Avtor odgovora, letnica: Naslov teme. Jezikovna svetovalnica, https://svetovalnica.zrc-sazu.si/, dostop XX. YY. 2017.

Licenčni pogoji
Vsebina svetovalnice je na voljo pod pogoji slovenske licence Creative Commons 4.0 CC BY NC-ND, ki ob navajanju in priznavanju avtorstva dopušča reproduciranje in distribuiranje, ne dovoljuje pa dajanja v najem, priobčevanja v javnosti za komercialni namen in nobene predelave.