×

Odstotna točka
 • Vprašanje:

  Kako naj si pojasnimo dejstvo, da v vseh medijih pišejo in govorijo o »odstotnih točkah« namesto enostavno o odstotkih?


  Odgovor:

  Odstotek in odstotna točka sta strokovna izraza z različnima pomenoma. Razliko med njima dobro ponazarja Wikipedija, po kateri navajamo spodnji primer:

  Vzemimo, da je neko podjetje leta 1 naredilo 4 % dobička, naslednje leto, torej leta 2, pa se je dobiček povečal na 6 %.
  To lahko razložimo na dva načina:

  1. Dobiček podjetja se je v enem letu povečal za (6/4-1)*100= 50 %.
  2. Dobiček podjetja se je v enem letu povečal za 6 - 4 = 2 odstotni točki.

  To, kar SSKJ opredeljuje kot 'del na sto enakih delov razdeljene celote', je torej lahko bodisi odstotek bodisi odstotna točka (odstotek ima sicer še nekatere druge pomene oziroma rabe, o katerih se lahko podučimo v različnih slovarjih). Razlika se pojavi, ko govorimo o spremembah vrednosti, ki so izražene v odstotkih, oziroma o primerjavi med dvema takima vrednostma. Kadar je ta sprememba oziroma primerjava relativna, jo izražamo kot odstotek; ko gre za absolutno vrednost spremembe navzdol ali navzgor, pa jo izražamo v odstotnih točkah.

  Žal v nobenem slovarju odstotna točka še ni navedena niti opredeljena (najti jo je mogoče le v dvojezičnih slovarjih); v splošnem slovarju bi jo pričakovali denimo pri samostalniku točka, kjer so že navedene nekatere terminološke zveze kot nevtralna točka, ničelna točka ipd.

  Ali novinarji oba izraza dosledno uporabljajo skladno z zgornjo pomensko razliko ali ne, je težko reči. Gradivo korpusa Gigafida 2.0 kaže, da je odstotna točka v pisnih medijskih besedilih res pogosto rabljena (okoli 24.000 zgledov), vendar -- po hitrem pregledu -- največkrat pomensko ustrezno, npr.:

  • Med najmanj zaupanja vredne poklice v Sloveniji so se znova uvrstili politiki, saj jim ne zaupa 94,4 odstotka vprašanih ali za 0,8 odstotne točke več kot lani.
  • V Sloveniji je bila razlika med deležema pri +11,2 odstotne točke (povprečje EU-ja je znašalo +8,5 odstotne točke).
  • Sezonske razprodaje obleke in obutve so k negativni rasti cen doprinesle 1,1 odstotne točke.

  Pregled korpusnih zgledov pa pokaže še eno pogosto rabo izraza odstotna točka, in sicer kot enote -- ko bi sicer lahko uporabili tudi izraz odstotek, a se zdi ta (morda tudi zaradi večje pomenske zasedenosti) premalo natančen, npr.:

  • Končna ocena izpita na splošni maturi je seštevek odstotnih točk vseh treh delov (1, 2 in 3).
  • Zakaj je na področju svobode delovne sile, kjer se skriva nevralgična točka gospodarskega razvoja, dosegla zgolj 48,7 odstotne točke (sto odstotkov pomeni polno razpolaganje oseb z delom), kar je precej pod svetovnim povprečjem?

  Tina Lengar Verovnik (november 2019)


  Odgovor je bil pripravljen v sklopu projekta Portal Franček, Jezikovna svetovalnica za učitelje slovenščine in Šolski slovar slovenskega jezika, ki ga sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada.Navajanje
Avtor odgovora, letnica: Naslov teme. Jezikovna svetovalnica, https://svetovalnica.zrc-sazu.si/, dostop XX. YY. 2017.

Licenčni pogoji
Vsebina svetovalnice je na voljo pod pogoji slovenske licence Creative Commons 4.0 CC BY NC-ND, ki ob navajanju in priznavanju avtorstva dopušča reproduciranje in distribuiranje, ne dovoljuje pa dajanja v najem, priobčevanja v javnosti za komercialni namen in nobene predelave.