×

Pogovorno poimenovanje za preučevalce in preučevalke netopirjev
 • Vprašanje:

  Člani netopirskega društva sebe pogovorno imenujejo netopirci, pojavilo pa se je vprašanje, kakšna je ženska oblika imena netopirec. Prva misel je bil izraz netopirka, a ta beseda že poimenuje samico netopirja in bi zato lahko prišlo do zmede.
  Kakšni bi bili torej besedotvorno najustreznejši izrazi za preučevalce in preučevalke netopirjev? Netopirkinja, netopirjevka, netopiricanetopirjevec, netopirec?


  Odgovor:

  Kdor se ukvarja s preučevanjem rib in je strokovnjak zanje, se imenuje riboslovec; strokovnjak za ptiče se imenuje ptičeslovec, s tujko ornitolog, za strokovnjake za netopirje se je uveljavilo poimenovanje netopiroslovci, s tujko kiropterologi (angl. chiropterologist).
  V rabi najdemo le nekaj zapisov, ki bi pritrdili slovenski sopomenki, npr.:

  • Bistven pečat ji je s svojim delom, raziskavami in opisi vrst dal biolog in netopiroslovec Primož Presetnik z ostalimi soavtorji. (revija Trdoživ, 2018)
  • Zraven sedi netopiroslovec iz Španije … (Glej, netopir!, glasilo Slovenskega društva za proučevanje in varstvo netopirjev, 2011)

  V ožjih krogih bodisi društev bodisi stroke se pogosto uveljavijo žargonizmi, preprostejša, krajša ali šaljiva poimenovanja: netopirec je očitno vaš naziv za ljubitelja netopirjev, zato ni nobenega razloga, da ga ne bi ohranili. Članici vašega društva lahko rečete kar netopirka oziroma kakor pač želite in ustreza kolegicam (četudi so poimenovane enako kot samice netopirjev).

  V premislek še o drugih predlogih:

  • Netopirnica se razume bolj kot prostor, v katerem so netopirji.
  • Če bi iskali povsem besedotvorno uravnoteženi poimenovalni možnosti, bi bila netopirjevec in netopirjevka najbolj prava, a je slednja tudi riba, kar ni ovira.
  • Žensko z netopirskimi zanimanji lahko poimenujete tudi netopirica, ki pa med vsemi zapisanimi zaenkrat še ni razvila nobenega pomena.

  Manca Černivec, Helena Dobrovoljc, Tina Lengar Verovnik (november 2019)


  Odgovor je bil pripravljen v sklopu projekta Portal Franček, Jezikovna svetovalnica za učitelje slovenščine in Šolski slovar slovenskega jezika, ki ga sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada.Navajanje
Avtor odgovora, letnica: Naslov teme. Jezikovna svetovalnica, https://svetovalnica.zrc-sazu.si/, dostop XX. YY. 2017.

Licenčni pogoji
Vsebina svetovalnice je na voljo pod pogoji slovenske licence Creative Commons 4.0 CC BY NC-ND, ki ob navajanju in priznavanju avtorstva dopušča reproduciranje in distribuiranje, ne dovoljuje pa dajanja v najem, priobčevanja v javnosti za komercialni namen in nobene predelave.