×

Stičnost poševnice
 • Vprašanje:

  Ali lahko desno poševnico v primerih, kot je 0.00 / 00.00 / 24.00, pišemo nestično (zaradi večje preglednosti)?


  Odgovor:

  Aktualni Slovenski pravopis 2001 (člen 451 in dalje) določa naslednje rabe poševnice:

  1. stična poševnica:

  a) kot nadomestilo veznika ali ali oziroma (pridni in/ali nadarjeni)

  b) v pomenu 'del enega in drugega' (šolsko leto 2013/14)

  c) v pomenu 'ulomljeno, skozi, na' (npr. Alkohol se razgrajuje po 0,15 g/kg na uro)

  d) kot meja med deli besede (del/a-m)

  2. nestična poševnica:

  a) kot znamenje za konec vrstice pri linearnem zapisu verzov (Sem dolgo upal in se bal, / slovo sem upu, strahu dal, / srce je prazno, srečno ni, / nazaj si up in strah želi)

  b) kot meja med deli povedi ali slovarskega sestavka (poznati lokalne razmere / raziskovati lokalno zgodovino / časopis prinaša le lokalne novice /)

  Četudi praktični primeri kažejo, da je stična raba poševnice pogosto lahko problematična zaradi nastajanja nerodnih dolgih enot (npr. odnos je ukoreninjen v etnični/religiozni/kulturni strukturi moči) ali zato ker (podobno je npr. pogosto pri predložnem pomišljaju) povezuje dve različni entiteti (Cotaríja pri Podkrnosu/Zetterei), so določila v pravilih, ki naj bi veljala za primer, kakršen je vaš, nedvoumna: 00.00 ali 24.00 zapišemo 00.00/24.00.

  Helena Dobrovoljc (januar 2014)Navajanje
Avtor odgovora, letnica: Naslov teme. Jezikovna svetovalnica, https://svetovalnica.zrc-sazu.si/, dostop XX. YY. 2017.

Licenčni pogoji
Vsebina svetovalnice je na voljo pod pogoji slovenske licence Creative Commons 4.0 CC BY NC-ND, ki ob navajanju in priznavanju avtorstva dopušča reproduciranje in distribuiranje, ne dovoljuje pa dajanja v najem, priobčevanja v javnosti za komercialni namen in nobene predelave.