×

Strupene besede: »resnica« in »razum«
 • Vprašanje:

  Zanima me razlog za obstoj precejšnjega števila »zastrupljenih« besed v slovenskem jeziku, katerih pomen se razlaga ravno obratno od tega, kar bi morale pomeniti, glede na besede iz katerih so sestavljene.

  Recimo beseda “NI” izraža zanikanje.
  Beseda “RES“ izraža dejstvo.
  Beseda “RESNICA" (RES-NI-CA) pa naj bi tudi izražala dejstvo, čeprav bi glede na njeno sestavo morala pomeniti zanikanje dejstva, torej nedejstvo.

  Še en primer:

  Beseda “UM” izraža sposobnost mišljenja.
  Beseda “RAZ” izraža nekaj, kar je bilo prej, in sedaj ni več.
  Beseda “RAZUM“ (RAZ-UM) pa je definirana kot sposobnost vključevati, sprejemati v zavest in ugotavljati vzročne, logične povezave, glede na njeno sestavo pa bi morala pomeniti ravno nasprotno.

  Z uporabo takšnih besed na zavedni ravni torej nekaj lahko govorimo, na podzavedni ravni pa v bistvu sporočamo ravno obratno. Kdo je odgovoren za takšne oksimorone v slovenskem jeziku in kako jih odpraviti?


  Odgovor:

  Pri naplastenosti morfemov lahko dobi novo nastala beseda obliko, v kateri je mogoče lažno prepoznati elemente, ki jih v besedi v resnici ni. Denimo v besedi resnica ni nikalnice ni, temveč je n del pridevnika resen, iz katerega je nastal samostalnik resnica, i pa del končnice -ica. Vsi sintetični (aglutinacijski in fuzijski oziroma inflektivni) ter inkorporativni oziroma polisintetični jeziki poznajo besede, ki so sestavljene iz več zlogov. Med te jezike sodi poleg slovenščine velika večina jezikov sveta, zato prihaja do zmotnih interpretacij v večini jezikov, ne le v slovenščini.

  Treba je upoštevati tudi razvoj jezika. Včasih ima beseda poleg najbolj poznanega tudi širši pomen, ali pa ima več pomenov. Besede v stoletjih rabe pogosto spremenijo svoj prvotni pomen, zato se zgodi, da ima ista beseda, kadar je del druge besede, še stari pomen, rabljena samostojno pa že novejšega. Na Franu sta dva etimološka slovarja, v katerih lahko uporabnik v mnogih primerih najde razlago, kakšen je bil prvotni pomen neke besede ali njenega sestavnega dela. Npr. v etimološkem slovarju boste tako v geslu razum našli naslednje pojasnilo:
  »Predpona pslovan. *orz-, sloven. raz- je služila za poudarjanje razlikovalne sposobnosti mišljenja.«

  Simona Klemenčič (december 2019)


  Odgovor je bil pripravljen v sklopu projekta Portal Franček, Jezikovna svetovalnica za učitelje slovenščine in Šolski slovar slovenskega jezika, ki ga sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada.Navajanje
Avtor odgovora, letnica: Naslov teme. Jezikovna svetovalnica, https://svetovalnica.zrc-sazu.si/, dostop XX. YY. 2017.

Licenčni pogoji
Vsebina svetovalnice je na voljo pod pogoji slovenske licence Creative Commons 4.0 CC BY NC-ND, ki ob navajanju in priznavanju avtorstva dopušča reproduciranje in distribuiranje, ne dovoljuje pa dajanja v najem, priobčevanja v javnosti za komercialni namen in nobene predelave.