×

Zaimek »neki«
 • Vprašanje:

  Zanima me, kako je s pravilno obliko zaimka neki. Mnogokrat namreč zasledim zapis brez i-ja (primer: K nam je prišel nek človek). SSKJ nas napotuje k neki, v SP-ju pa oblike nek sploh ni. Je torej pravilna le oblika neki? Hvala.


  Odgovor:

  Etimološko gledano je upravičena samo varianta neki. Odpad i-ja v varianti nek je posledica moderne vokalne redukcije, tako kot v palca namesto palica ali palčka namesto palička. Upoštevamo torej rešitev iz Slovenskega pravopisa 2001.

  Varianta nek je pod vplivom pogovornega jezika res prodrla tudi v knjižna besedila in tudi postala že kar sprejemljiva, vendar pa je treba spremembo pisne norme v takih primerih premisliti v okviru stroke in zato nekaj časa počakati.

  Marko Snoj (februar 2013)Navajanje
Avtor odgovora, letnica: Naslov teme. Jezikovna svetovalnica, https://svetovalnica.zrc-sazu.si/, dostop XX. YY. 2017.

Licenčni pogoji
Vsebina svetovalnice je na voljo pod pogoji slovenske licence Creative Commons 4.0 CC BY NC-ND, ki ob navajanju in priznavanju avtorstva dopušča reproduciranje in distribuiranje, ne dovoljuje pa dajanja v najem, priobčevanja v javnosti za komercialni namen in nobene predelave.