×

Pregibanje polcitatno pisanih tujih imen z opuščajem
 • Vprašanje:

  Kako zapišemo lastno ime McDonald's v primeru Jedli smo v McDonald'su?


  Odgovor:

  Rabo opuščaja (apostrofa) so pravopisna pravila v preteklosti najpogosteje omenjala v zvezi z opuščanjem črk ali števk. V sodobnem gradivu pa je raba opuščaja povezana tudi s pisanjem tujih lastnih imen, kjer se z opuščajem zaznamuje bodisi ločnica med predimkom in imenom ali v zemljepisnem imenu (A'Beckett, D'Annunzio, O'Connor, O'Neill, Quai d'Orsay, Cortína d'Ampézzo) bodisi prevzeti način zaznamovanja svojilne funkcije lastnega imena (McDonald's, Selfridge's, Harrod's).

  V členu pravopisnih pravil, ki opredeljuje rabo opuščaja (§ 468), bi bilo zato smiselno omeniti, da v slovenščini pri tvorbi svojilnih pridevnikov in pridevnikov na -ski opuščaj lahko tudi odpade.

  • Harrod's: Eden najboljših londonskih hotelov je se nahaja le nekaj minut od Harrodsove veleblagovnice.

  • D'Annunzio: Na dannunzijevski Reki sta se srečevala in stapljala hedonizem in esteticizem.

  Pri pogosteje rabljenih imenih z izraženo svojino funkcijo v rabi opažamo tri načine zapisa:

  (a) opuščaj odpade, angleški s se ohrani kot del imena (Več kot pol Francozov ima manj kot 20 minut do najbližje McDonaldsove restavracije),

  (b) opuščaj se ohrani, angleški s ostane (Kot otrok sem imel rad samo McDonald'sove cheesburgerje, pice in pomfri),

  (c) opuščaj in angleški s v funkciji svojilnega izrazila odpadeta (V stilu McDonaldovih restavracij je ljubljanski gostilničar odprl še tretjo gostilno).

  Če bi potegnili vzporednici med pridevnikom na -ski in -ov (kar ni vedno mogoče, saj želimo pri svojilnih pridevnikih ohranjati možnost rekonstrukcije podstavnega samostalnika), bi rekli, da se aktualni pravopis odreka različici b. A ni tako. Bolje se je vprašati, ali je res lahko uradno ime podjetja v svojilnem pridevniku kar tako spremenjeno. Poleg tega je pravopis izrecno osredinjen le na pridevnike na -ski, opozarja P. Weiss.

  Zdi se, da se je v rabi najbolj »prijela« različica a) (McDonaldsov ali v McDonaldsu), ki ponuja tudi manj možnosti za zamenjavo s kakim drugim imenom.

  a c b
  McDonaldsov McDonaldov McDonald'sov
  pogostnost 279 229 198
  a c b
  v McDonaldsu v McDonaldu v McDonald'su
  pogostnost 220 50 132

  Načelo jezikoslovne logike, po katerem svojilnega obrazila ne bi izražali dvakrat (angleško s 's, slovensko z -ov) daje prednost različici c) (McDonaldov ali v McDonaldu). Toda ta logika se ne uveljavi vedno (v slovenščini je veliko primerov, ko se tuje neosnovno obrazilo imena/besed ohrani kot podstavno (npr. taliban, Beatlesi), pa jih ne preganjamo).

  Glede na to, da se novonastala Pravopisna komisija pri SAZU, katere naloga je prenova aktualnih pravopisnih pravil, o vprašanju še ni izrekla, vas normativni priročniki pri odločanju med različicami ne omejujejo. Pri tem je dobro, če vas vodi tudi misel P. Weissa, ki pravi: »Toda ali obstaja -- razen slabe pismenosti ali nepazljivosti -- kak sistemski razlog, zaradi katerega bi bilo treba opuščati opuščaj v primeru kot McDonald's?«

  Helena Dobrovoljc (januar 2014, dopolnjeno 17. 1. 2014)Navajanje
Avtor odgovora, letnica: Naslov teme. Jezikovna svetovalnica, https://svetovalnica.zrc-sazu.si/, dostop XX. YY. 2017.

Licenčni pogoji
Vsebina svetovalnice je na voljo pod pogoji slovenske licence Creative Commons 4.0 CC BY NC-ND, ki ob navajanju in priznavanju avtorstva dopušča reproduciranje in distribuiranje, ne dovoljuje pa dajanja v najem, priobčevanja v javnosti za komercialni namen in nobene predelave.