×

Pravilna raba male oziroma velike začetnice za dvopičjem
 • Vprašanje:

  Ali se prvi stavek besedila za dvopičjem spodaj piše z veliko ali malo začetnico?

  V zvezi z vašim dopisom, navedenim pod zvezo, vam pojasnjujemo naslednje: stranka je vlogo poslala priporočeno po pošti. Organ je njeno vlogo ...

  ali

  V zvezi z vašim dopisom, navedenim pod zvezo, vam pojasnjujemo naslednje: Stranka je vlogo poslala priporočeno po pošti. Organ je njeno vlogo ...


  Odgovor:

  Glede na to, da sta prvi dve povedi napoved daljše enote samostojnega besedila, ki ni omejeno le na eno poved, je raba velika začetnice bolj upravičena.

  Helena Dobrovoljc (januar 2014)