×

Pravilna raba male oziroma velike začetnice za dvopičjem
 • Vprašanje:

  Ali se prvi stavek besedila za dvopičjem spodaj piše z veliko ali malo začetnico?

  V zvezi z vašim dopisom, navedenim pod zvezo, vam pojasnjujemo naslednje: stranka je vlogo poslala priporočeno po pošti. Organ je njeno vlogo ...

  ali

  V zvezi z vašim dopisom, navedenim pod zvezo, vam pojasnjujemo naslednje: Stranka je vlogo poslala priporočeno po pošti. Organ je njeno vlogo ...


  Odgovor:

  Glede na to, da sta prvi dve povedi napoved daljše enote samostojnega besedila, ki ni omejeno le na eno poved, je raba velika začetnice bolj upravičena.

  Helena Dobrovoljc (januar 2014)Navajanje
Avtor odgovora, letnica: Naslov teme. Jezikovna svetovalnica, https://svetovalnica.zrc-sazu.si/, dostop XX. YY. 2017.

Licenčni pogoji
Vsebina svetovalnice je na voljo pod pogoji slovenske licence Creative Commons 4.0 CC BY NC-ND, ki ob navajanju in priznavanju avtorstva dopušča reproduciranje in distribuiranje, ne dovoljuje pa dajanja v najem, priobčevanja v javnosti za komercialni namen in nobene predelave.