×

Zapis začetnice: »eBay« ali »Ebay«?
 • Vprašanje:

  Zanima me kateri zapis je pravilen: Ebay ali eBay in zakaj prihaja do razlik v zapisu?


  Odgovor:

  Res je, da se imena podjetij pišejo z veliko začetnico, vendar obstajajo tudi izjeme, ki jih v pravopisnih pravilih SP 2001 še ni.
  Mali e pred imenom je okrajšava pridevnika elektronski, s katerim so pogosto označena tudi imena podjetij, storitev, ki so vezana na spletni medij oz. elektronsko sporazumevanje. Mali e sicer lahko danes pomeni tudi električni (e-skiro) ali celo ekološki (e-gorivo).

  Ime ameriškega podjetja se glasi eBay. Mali e se ohranja tudi, če se znajde tako ime na začetku povedi:

  • eBay ima podružnice v 17 državah, kjer ustvarijo več kot polovico prihodkov.

  Podobno slovensko ime je: eDavki.
  Po enakem vzorcu nastajajo danes tudi imena tudi z drugimi začetimi malimi črkami: iSlovar, zVem.

  Helena Dobrovoljc, Tina Lengar Verovnik (december 2019)


  Odgovor je bil pripravljen v sklopu projekta Portal Franček, Jezikovna svetovalnica za učitelje slovenščine in Šolski slovar slovenskega jezika, ki ga sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada.Navajanje
Avtor odgovora, letnica: Naslov teme. Jezikovna svetovalnica, https://svetovalnica.zrc-sazu.si/, dostop XX. YY. 2017.

Licenčni pogoji
Vsebina svetovalnice je na voljo pod pogoji slovenske licence Creative Commons 4.0 CC BY NC-ND, ki ob navajanju in priznavanju avtorstva dopušča reproduciranje in distribuiranje, ne dovoljuje pa dajanja v najem, priobčevanja v javnosti za komercialni namen in nobene predelave.