×

Mestnik pri dvojini: »pri dveh rakih«
 • Vprašanje:

  Zanima me, zakaj je pri samostalnikih prve moške sklanjatve v mestniku pravilna oblika npr. pri dveh rakih in ne pri dvema rakoma.


  Odgovor:

  Predlog pri se veže z mestnikom, ne z dajalnikom (ali v zvezi iz vprašanja tudi ne z orodnikom, ki je enak dajalniku).

  • Dajalnik bi bil Večerjo damo dvema rakoma (vprašamo se s komu/čemu damo, smo dali -- zato se sklon imenuje dajalnik).
  • Mestnik: Ribi sta se na mizi znašli pri (= ob) dveh rakih (vprašamo se pri kom/čem -- poimenovanje sklona mestnik izhaja iz navedbe mesta, položaja, ki ga opisujemo s tem sklonom).
  • Orodnik: Pripeljal se je z dvema kolesoma (vprašamo se s kom/čim -- poimenovanje sklona orodnik je mnemotehnično pomagalo, saj s prav tem sklonom velikokrat povezujemo orodja, kot so npr. sekira, plug ali lopata).

  Zveza pri dvema rakoma slovnično ni pravilna, pri dveh rakih pa je: predlog pri zahteva ob sebi mestniški sklon, dvema rakoma pa je orodniška in hkrati tudi dajalniška zveza. In zakaj se je zveza pri dvema rakoma znašla v vprašanju kot domnevno boljša izbira? Ker se pišočim zazdi, da so z izraženo zvezo pri dveh rakih podlegli pogovorni ali narečni množinski obliki (kot recimo v zvezi dve krave, ki zagotovo ni knjižna), saj ne izkazuje dovolj dvojinskosti. V narečjih prihaja do sovpada sklonskih oblik (dajalnika in mestnika, dajalnika in orodnika, lahko vseh treh v eno samo). Ko taki narečno govoreči preidejo na pisanje v knjižnem jeziku, izberejo katerega od utečenih postopkov, s katerim se izkazujejo v knjižnem jeziku. Zato v primeru, kakršen je v vprašanju, uporabijo najbližjo predložno obliko, ki ima glede na množino jasno izraženo dvojino, torej orodniško.

  Premalo nam je v zavesti, da se mestniške samostalniške in glede nanje tudi pridevniške oblike v dvojini in množini ne razlikujejo: številsko sovpadeta množina in dvojina v zvezi pri (nizkih) blokih, razlikovanje se vzpostavi šele z dodanimi števniki ipd.: pri dveh ali treh (nizkih) blokih, ob (dveh, treh) zelenih hišah. Prav tako ni razlikovanja rodilniških samostalniških oblik in potem pridevniških oblik: od (dveh, treh) velikih mest, do (dveh, treh) mrzlih planetov itd. -- ob odsotnosti določujočih podatkov lahko vemo le, da zvezi pri nizkih blokih ali pri mrzlih planetih nista edninski.

  Videti je, da knjižno pišoči poskušajo uiti domnevni pogovornosti, ki namesto dvojine uporablja množino. Ker pa so dvojinske oblike nasploh veliko redkejše od edninskih in množinskih, pišoči nimajo dovolj gotovosti, da bi dvojinske oblike, ki jih želijo izraziti, oprli na izkušnje in na dovolj pogosto rabo. Znajdejo se med željo, da bi bili z natančno izraženo dvojinsko obliko določni, na eni, in strah, da bodo uporabili neustrezno množinsko obliko, na drugi strani. Zato se jim zapišejo fantomske zveze, kakršna je ta, ki je dovolj robna, da je uredništvo ni zaznalo in tudi ne popravilo -- z implicitno informacijo o dvojini v neknjižni skladenjski strukturi (Savinjske novice 2015, 20. 2., str. 31):

  Filip, Žiga
  Ob vajinima rojstnima dnevoma vama želimo vse najboljše!
  Dedi, babi in stric

  Moralo bi biti: Ob vajinih rojstnih dnevih itd.: ker sta slavljenca dva, lahko upravičeno domnevamo, da sta dva tudi rojstna dneva. Pri dvojčkih itd. pa bi najbrž lahko uporabili samostalniško zvezo v ednini: Ob vajinem rojstnem dnevu vama ...

  Peter Weiss (december 2019)


  Odgovor je bil pripravljen v sklopu projekta Portal Franček, Jezikovna svetovalnica za učitelje slovenščine in Šolski slovar slovenskega jezika, ki ga sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada.Navajanje
Avtor odgovora, letnica: Naslov teme. Jezikovna svetovalnica, https://svetovalnica.zrc-sazu.si/, dostop XX. YY. 2017.

Licenčni pogoji
Vsebina svetovalnice je na voljo pod pogoji slovenske licence Creative Commons 4.0 CC BY NC-ND, ki ob navajanju in priznavanju avtorstva dopušča reproduciranje in distribuiranje, ne dovoljuje pa dajanja v najem, priobčevanja v javnosti za komercialni namen in nobene predelave.