×

Naglaševanje imena »Prekmurje«
 • Vprašanje:

  Na RTV Slovenija sem protestiral, ker novinarji naglašajo besedo Prekmurje na u in ne na e. Hladnokrvno so mi odgovorili, da tako zahteva norma vašega jezikovnega spleta Fran.

  Ali ste kdaj gledali, na primer pogovor med Prekmurcem, gospodom Kučanom, in novinarko, na generalki proslave ob stoletnici priključitve Prekmurja k Sloveniji. Novinarka je naglaševala na u, g. Kučan pa vztrajno na e. Kdo je imel prav?.

  Prosim, da mi takoj odgovorite, kdo je zakuhal to skropocalo? Prilagam še pesmico, ki jo je objavilo Delo.

  Prekmurje po Prešernu
  Al ´prav Prékmurje ali Prekmúrje se naglaša,
  človek ob stoletnici se danes vpraša.
  Na u vesoljna Slovenija vztrajno naglašuje,
  domačinom pa to zveni resnično tuje,
  saj vsak Prékmurec dobro ve,
  da pravi je naglas na e.
  Morda bo treba let še sto,
  da to Slovencu jasno bo.
  Da pa prej prišel zadevi bo do dna,
  naj s prékmursko gibanico se posladka.

  Mag. Andrej Janc, Beltinci


  Odgovor:

  V Slovenskem pravopisu 2001 je samostalnik Prekmúrje naglašen na drugem besednem zlogu (podobno kot tudi denimo samostalnika Medmúrje in Pomúrje).

  Gre za tvorjenke iz predložne zveze, ki kot občnoimenske besede v knjižnem jeziku praviloma niso naglašene na prvem besednem zlogu (npr. primórje, podgórje, zagórje). Drugačne glasovne značilnosti pa lahko tovrstno besedje izkazuje, ko nastopa v vlogi zemljepisnih imen (npr. Zágorje (občina Šmarje pri Jelšah), Zagórje (ob Savi)), Podgórje (npr. v občini Kamnik), Pódgorje (npr. v občini Slovenj Gradec) – pri tem je veliko odvisno tudi od vpliva naglasnih značilnosti lokalnega narečja.

  Naglas na predzadnjem besednem zlogu (Prekmúrje) je torej bližji sistemu knjižnega jezika, naglas na prvem besednem zlogu (Prékmurje) pa naglaševanju v izvornem okolju besede. Ker je treba upoštevati tako lokalno naglaševanje kot tudi naglaševanje, ki se je zaradi naglasa tovrstnih tvorjenk sistemsko ustalilo v knjižnem jeziku, sta v takih primerih obe možnosti naglaševanja ustrezni. Tovrstnim vprašanjem bo pri urejanju novega pravopisnega slovarja posvečena posebna pozornost.

  Tanja Mirtič, Janoš Ježovnik (december 2019)


  Odgovor je bil pripravljen v sklopu projekta Portal Franček, Jezikovna svetovalnica za učitelje slovenščine in Šolski slovar slovenskega jezika, ki ga sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada.Navajanje
Avtor odgovora, letnica: Naslov teme. Jezikovna svetovalnica, https://svetovalnica.zrc-sazu.si/, dostop XX. YY. 2017.

Licenčni pogoji
Vsebina svetovalnice je na voljo pod pogoji slovenske licence Creative Commons 4.0 CC BY NC-ND, ki ob navajanju in priznavanju avtorstva dopušča reproduciranje in distribuiranje, ne dovoljuje pa dajanja v najem, priobčevanja v javnosti za komercialni namen in nobene predelave.