×

Naglas besede »književen«
 • Vprašanje:

  Zanima me naglas na besedi književen. SP normira naglas na i, SSKJ na e. Kakšno je vaše stališče?


  Odgovor:

  Priponsko obrazilo -even je v knjižnem jeziku praviloma naglašeno (npr. dežéven, dušéven). S sistemskega vidika je torej bolj upravičen naglas na predzadnjem besednem zlogu. Naglas na samoglasniku e izkazujejo tudi tvorjenke knjižévnost, knjižévnik, knjižévnica. V sodobni jezikovni praksi je pogosto naglašen tudi prvi besedni zlog, zlasti v nekaterih stalnih besednih zvezah (npr. književni listi), kar je lahko nastalo pod vplivom naglasa samostalnika knjíga.
  Razlika med obema slovarjema kaže na dvojnično normo.

  Tanja Mirtič (december 2019)


  Odgovor je bil pripravljen v sklopu projekta Portal Franček, Jezikovna svetovalnica za učitelje slovenščine in Šolski slovar slovenskega jezika, ki ga sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada.Navajanje
Avtor odgovora, letnica: Naslov teme. Jezikovna svetovalnica, https://svetovalnica.zrc-sazu.si/, dostop XX. YY. 2017.

Licenčni pogoji
Vsebina svetovalnice je na voljo pod pogoji slovenske licence Creative Commons 4.0 CC BY NC-ND, ki ob navajanju in priznavanju avtorstva dopušča reproduciranje in distribuiranje, ne dovoljuje pa dajanja v najem, priobčevanja v javnosti za komercialni namen in nobene predelave.