×

Pridevnik iz imena »Cornwall« je »cornwallski« ali »cornwalski«?
 • Vprašanje:

  Zanima me, ali je pridevnik, izpeljan iz pokrajine oziroma grofije Cornwall, cornwallski ali cornwalski. V pravopisnem slovarju ne najdem podobnega primera, da bi lahko izhajala iz analogije, razen kak Albertvílle albertvílski. V pravilih podobnega primera ne najdem, v besedilnem korpusu prevladuje cornwallski.


  Odgovor:

  Slovenski pravopis 2001 (§ 980) določa, da se podvojeni soglasniki v tujih lastnih imenih pri tvorbi pridevnika na -ski poenostavljajo v enojne, saj sledimo govornemu uresničevanju izglasja: Bonn bonski, Cannes canski, Halle halski, Nashville nashvilski. V skladu s pravilom SP 2001 je torej pravilen zapis cornwalski < Cornwall [kórnval].


  Opomba:
  Ob prenovi pravopisnih pravil je Pravopisna komisija pregledujoč korpusne vire – podobno kot vi – zaznala, da se pravilo o upoštevanju govorjenega izglasja med uporabniki ni uzavestilo, saj raba kaže, da je v zapisu pridevnika pogosto ohranjen zapis s podvojenim soglasnikom, ki sledi zapisu. Podobno je normirano tudi prebivalsko ime (Cornwallčan). Ker pa je sprememba pravopisnega pravila odločitev, ki je ni mogoče opreti zgolj na korpusno gradivo, je Pravopisna komisija želela svoje domneve preveriti tudi s pomočjo ankete med širšim krogom jezikovnih uporabnikov.
  Rezultati ankete (dostopni so tu) so pokazali, da večina jezikovnih uporabnikov kot najustreznejšo obliko za rabo v knjižnem jeziku prepoznava obliko s podvojenim soglasnikom. Večina uporabnikov bi se torej kljub pravopisnemu pravilu, ki – izhajajoč iz govorne podstave – določa poenostavljanje dvojnih soglasnikov, pri tvorjenju ravnala po zapisu in se odločila za ohranjanje izvirnega zapisa (v vašem primeru cornwallski), čemur bo najverjetneje sledila tudi kodifikacija.

  Manca Černivec (december 2019)


  Odgovor je bil pripravljen v sklopu projekta Portal Franček, Jezikovna svetovalnica za učitelje slovenščine in Šolski slovar slovenskega jezika, ki ga sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada.Navajanje
Avtor odgovora, letnica: Naslov teme. Jezikovna svetovalnica, https://svetovalnica.zrc-sazu.si/, dostop XX. YY. 2017.

Licenčni pogoji
Vsebina svetovalnice je na voljo pod pogoji slovenske licence Creative Commons 4.0 CC BY NC-ND, ki ob navajanju in priznavanju avtorstva dopušča reproduciranje in distribuiranje, ne dovoljuje pa dajanja v najem, priobčevanja v javnosti za komercialni namen in nobene predelave.