×

Abecedno razvrščanje imen s predimki
 • Vprašanje:

  Kako razvrstimo po abecednem redu večdelne priimke, ki se začnejo z van/de, pisano z malo začetnico, npr. van den Berg?


  Odgovor:

  Abecedna razvrstitev priimkov s predimki ni odvisna od tega, ali so le-ti zapisani z malo ali veliko začetnico, temveč od njihove stičnosti oz. nestičnosti z imenom. O tej zadregi je pred desetletjem pisal Peter Weiss v prispevku z naslovom »Uvrščanje priimkov s predimki v enciklopedična in slovarska dela« (1993/94: Pravopisna premišljanja. Slava. 18–29). Njegova napotila izhajajo iz dveh izhodiščnih misli:

  1. imena s predimki delimo na tiste z neločljivim in druge z ločljivim predimkom;
  2. pri ugotavljanju, v katero skupino sodi konkretno ime, si pomagamo s svojilnim pridevnikom (Beethovnova simfonija in van Goghovo delo).

  Kadar svojilni pridevnik vsebuje tudi neločljivi predimek, je treba pri abecedi upoštevati tudi tega. Npr. ime de La Fontainov ima neločljivi predimek (La) in ločljivi predimek (de), kar je razvidno tudi iz svojilega pridevnika La Fontainove basni.

  Podrobneje o uvrščanju imen v enciklopedična dela po dogovoru s Petrom Weissom navajam glede tega vprašanja obvestilni odstavek njegovega prispevka v celoti.

  V enciklopedična ipd. ter slovarska dela in sezname se priimki s predimki uvrščajo takole:

  1. Stični, in sicer z veliko ali malo začetnico pisani prvotni predimki se štejejo za del priimka: ime Gabriele D'Annunzio se uvršča pod D'Annunzio, Eugen d'Albert pod d'Albert.

  2 . Kot začetni del iztočnice se šteje z veliko začetnico pisani nestični predimek (ali prvi z veliko začetnico pisani del večdelnega predimka pred priimkom: ime Ludwig van Beethoven se uvršča pod Beethoven, Vincent van Gogh pod Gogh, Henry van de Velde pod Velde, Jean de La Fontaine pod La Fontaine.

  3. Izjemoma se v posebnih slovarjih (npr. v pravopisnem) kot začetni del iztočnice upošteva z malo začetnico pisani predimek, ki ga pri sklanjanju priimka brez rojstnega imenil in pri tvorjenju pridevnika iz priimka ne opuščamo: ime Vincent van Gogh se uvršča pod van Gogh (zaradi van Goghov), Henry van de Velde pod van de Velde (zaradi van de Veldejev), toda Ludwig van Beethoven še vedno pod Beethoven (zaradi močno prevladujočega Beethovnov).

  Helena Dobrovoljc (januar 2014)Navajanje
Avtor odgovora, letnica: Naslov teme. Jezikovna svetovalnica, https://svetovalnica.zrc-sazu.si/, dostop XX. YY. 2017.

Licenčni pogoji
Vsebina svetovalnice je na voljo pod pogoji slovenske licence Creative Commons 4.0 CC BY NC-ND, ki ob navajanju in priznavanju avtorstva dopušča reproduciranje in distribuiranje, ne dovoljuje pa dajanja v najem, priobčevanja v javnosti za komercialni namen in nobene predelave.