×

Zapisovanje in izgovor tujih imen, imen del, znamenitosti?
 • Vprašanje:

  Velikokrat naletim na problem, ko morem zapisati tuje ime ali ga izgovoriti. Večinoma, ko gre za zapis in izgovor imen tujih umetnikov, njihovih del, znamenitostih in podobno.
  Nekateri zapisi so ustaljeni in ni problem, pri ne toliko znanih, je problem. V katerem priročniku ali slovarju lahko poiščem pomoč?


  Odgovor:

  V slovenščini načela glede zapisa in izreke tujih lastnih imen prinaša priročnik z imenom Slovenski pravopis. Zadnji pravopisni priročnik je izšel leta 2001 v knjižni obliki, popravljena izdaja leta 2003 je izšla na zgoščenki, ta elektronska izdaja pa je objavljena tudi na portalu Fran.
  Pravopis ima dvodelno zasnovo:

  1. v pravilih so predstavljena načela za pisanje začetnice, prevzemanje besed in besednih zvez ter preglednice, ki so v pomoč pri prevzemanju iz posameznih jezikov, pravila za stavo ločil in pisnih znamenj ...;
  2. v slovarju so pravila konkretno ponazorjena na slovarskih sestavkih.

  V zadnjih desetletjih je v slovenščini veliko novih besed in imen, zato se oblikujejo dopolnjena in prenovljena pravopisna načela, ki jih spremlja tudi novi pravopisni slovar ePravopis.

  Podatke o izgovoru in naglasu tujih imen prinašajo tudi boljše enciklopedije, npr. Slovenski veliki leksikon (Mladinska knjiga, 2005) ali Veliki splošni leksikon (DZS 1997).

  Helena Dobrovoljc (december 2019)


  Odgovor je bil pripravljen v sklopu projekta Portal Franček, Jezikovna svetovalnica za učitelje slovenščine in Šolski slovar slovenskega jezika, ki ga sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada.Navajanje
Avtor odgovora, letnica: Naslov teme. Jezikovna svetovalnica, https://svetovalnica.zrc-sazu.si/, dostop XX. YY. 2017.

Licenčni pogoji
Vsebina svetovalnice je na voljo pod pogoji slovenske licence Creative Commons 4.0 CC BY NC-ND, ki ob navajanju in priznavanju avtorstva dopušča reproduciranje in distribuiranje, ne dovoljuje pa dajanja v najem, priobčevanja v javnosti za komercialni namen in nobene predelave.